Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u drie jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een koelkast of televisie.

Voorwaarden

U kunt recht hebben op de inkomenstoeslag als u weinig of geen vermogen heeft en niet in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. Studenten hebben geen recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw inkomen is de afgelopen drie jaar niet hoger geweest dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • U bezit niet meer eigen vermogen dan u mag hebben voor de bijstand.
  • U heeft geen concreet uitzicht op inkomensverbetering.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag is in Beuningen:

  • € 392,- voor een alleenstaande;
  • € 501,- voor een alleenstaande ouder en
  • € 558,- voor gehuwden.

Deze bedragen gelden in 2022. Jaarlijks vindt een indexatie plaats.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

  • U kunt de toeslag schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de balie Zorg en Inkomen (tel: 14024).
  • Ontvangt u drie jaar of langer een bijstandsuitkering van de gemeente Beuningen? Dan krijgt u automatisch elk jaar een aanvraagformulier thuis gestuurd.

Meer informatie