Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u drie jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een koelkast of televisie.

Voorwaarden

U kunt recht hebben op de inkomenstoeslag van de gemeente Beuningen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent inwoner van de gemeente Beuningen.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs. Een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geen student en was ook geen student in de afgelopen drie jaren.
 • U heeft 36 aaneengesloten maanden van een laag inkomen (110% sociaal minimum) moeten leven.
 • U hebt helaas geen uitzicht op een betere inkomenssituatie.
 • U bent minimaal 21 jaar oud en jonger dan de AOW-leeftijd.

Inkomensgrenzen per maand

Netto inkomen per maand, inclusief vakantiegeld

21 jaar tot AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder

100% bijstandsnorm: € 1.283,83
110% bijstandsnorm: € 1.412,21

Samenwonend/getrouwd

100% bijstandsnorm: € 1.834,04
110% bijstandsnorm: € 2.017,44

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de toeslag varieert afhankelijk van uw gezinssituatie. De bedragen vanaf 1 januari 2023 zijn:

 • € 451,- voor een alleenstaande;
 • € 575,- voor een alleenstaande ouder en
 • € 641,- voor gehuwden.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

 • U kunt de toeslag schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de balie Zorg en Inkomen (tel: 14024).
 • Ontvangt u drie jaar of langer een bijstandsuitkering van de gemeente Beuningen? Dan krijgt u automatisch elk jaar een aanvraagformulier thuis gestuurd.