Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Of wilt u een loterij of kansspel organiseren? Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig. Daarom doet u een melding van uw evenement of vraagt u een evenementenvergunning aan. Let op! Zorg ervoor dat u minimaal 8 weken voordat uw evenement plaatsvindt een evenementenvergunning aanvraagt.

Evenementen en corona

Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor evenementen. Op dit moment zijn evenementen verboden. Als ze wel kunnen doorgaan, is het de vraag in welke vorm. We adviseren u om nog geen aanvragen in te dienen voor de zomer of het najaar. Het is op dit moment niet duidelijk wat er dan mogelijk is. Wanneer evenementen weer kunnen plaatsvinden, kijken de gemeente en hulpdiensten naar de situatie en welke voorwaarden en uitgangspunten dan nodig zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat evenementen die jaarlijks op een vast moment plaatsvinden voorrang krijgen op nieuwe evenementen.  
 
Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Klein evenement (minder dan 250 personen)

Voor evenementen met minder dan 250 personen doet u een melding. Denk bijvoorbeeld aan een straatfeest of buurtbarbecue. Wij toetsen deze melding. 

Regelen zonder DigiD

Groot evenement (meer dan 250 personen)

Voor evenementen met meer dan 250 personen vraagt een u een evenementenvergunning aan. Denk bijvoorbeeld aan een braderie, concert of wedstrijd. Ook dit toetsen we. 

Download aanvraagformulier

Kosten

Een melding voor een klein evenement is meestal  gratis. Voor een vergunning voor een evenement brengt de gemeente kosten in rekening.
Deze kosten zijn afhankelijk van de samenstelling van uw aanvraag.

Voorwaarden

 • U heeft een vergunning nodig als:
  • er publiek komt
  • Het evenement voor 9.00 uur of na 00.00 uur plaatsvindt. 
  • u het evenement in een tent, openlucht of gebouw dat daar niet voor is bedoeld organiseert
  • u alcoholische dranken (buiten een horecabedrijf) schenkt
  • u muziek draait (geen normaal of huiselijk gebruik), ook voor 7.00 uur of na 00.00 uur. 
  • u een toilet nodig heeft bij het evenement
  • Er kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object. 
  • er verkeersmaatregelen nodig zijn. 
 • Als u op een zon- of feestdag een evenement organiseert vóór 13.00 uur moet u ook een ontheffing van de Zondagswet bij de burgemeester aanvragen. U heeft deze ontheffing nodig als u:
  • een wandeltocht met muziek organiseert
  • een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is
  • als u geluid maakt dat 200 meter verderop nog te horen is

Bijzonderheden

 • Misschien heeft u ook een geluidsontheffing nodig.
 • Wilt  u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.