Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Of wilt u een loterij of kansspel organiseren? Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig. Daarom doet u een melding van uw evenement of vraagt u een evenementenvergunning aan. Let op! Zorg ervoor dat u minimaal 8 weken voordat uw evenement plaatsvindt een evenementenvergunning aanvraagt.

Evenementen weer toegestaan

Onder voorwaarden zijn evenementenweer toegestaan. Wilt u een evenement organiseren? Houd er dan rekening mee dat u dit bij ons moet melden of een vergunning moet aanvragen.

Voorwaarden

 • Iedereen heeft een vaste zitplaats. 
  • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100 procent van de 1,5 meter capaciteit gebruikt worden. 
  • Met coronatoegangsbewijzen mag maximaal tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. 1,5 meter hoeft niet te worden aangehouden.
 • Een evenement duurt maximaal 24 uur.
 • Doorstroomevenementen zijn niet toegestaan. Tenzij het evenement onder de uitzonderingen valt, bijvoorbeeld kermissen. Hierbij mag er maximaal 1 bezoeker per 5m2 aanwezig zijn. 
 • Dien uw aanvraag op tijd in. Dit is minimaal 8 weken voor het evenement.
 • Doet u een aanvraag voor een sportevenement? Geef dan ook route van het parcours aan ons door indien van toepassing.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over het organiseren van evenementen in coronatijd.

Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Klein evenement (minder dan 250 personen)

Voor evenementen met minder dan 250 personen doet u een melding. Denk bijvoorbeeld aan een straatfeest of buurtbarbecue. Wij toetsen deze melding. 

Regelen zonder DigiD

Groot evenement (meer dan 250 personen)

Voor evenementen met meer dan 250 personen vraagt een u een evenementenvergunning aan. Denk bijvoorbeeld aan een braderie, concert of wedstrijd. Ook dit toetsen we. 

Download aanvraagformulier

Kosten

Een melding voor een klein evenement is meestal  gratis. Voor een vergunning voor een evenement brengt de gemeente kosten in rekening.
Deze kosten zijn afhankelijk van de samenstelling van uw aanvraag.

Voorwaarden

 • U heeft een vergunning nodig als:
  • er publiek komt
  • Het evenement voor 9.00 uur of na 00.00 uur plaatsvindt. 
  • u het evenement in een tent, openlucht of gebouw dat daar niet voor is bedoeld organiseert
  • u alcoholische dranken (buiten een horecabedrijf) schenkt
  • u muziek draait (geen normaal of huiselijk gebruik), ook voor 7.00 uur of na 00.00 uur. 
  • u een toilet nodig heeft bij het evenement
  • Er kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object. 
  • er verkeersmaatregelen nodig zijn. 
 • Als u op een zon- of feestdag een evenement organiseert vóór 13.00 uur moet u ook een ontheffing van de Zondagswet bij de burgemeester aanvragen. U heeft deze ontheffing nodig als u:
  • een wandeltocht met muziek organiseert
  • een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is
  • als u geluid maakt dat 200 meter verderop nog te horen is

Bijzonderheden

 • Misschien heeft u ook een geluidsontheffing nodig.
 • Wilt  u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.