Aanvraagdocumentatie exploitatievergunning

Maak een afspraak voor een intakegesprek met het team Vergunningen van de gemeente via telefoonnummer 14 024. De ingevulde aanvraagformulieren neemt u mee naar de afspraak samen met de bijlagen en de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Aanvraagformulieren

Vul de formulieren in dien passen bij uw situatie. 

Aanvraagformulier exploitatievergunning downloaden

Vul naast het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning de BIBOB-documentatie in:

Bibob-vragenlijst natuurlijke persoon downloaden

Bibob-vragenlijst rechtspersoon downloaden

Bijlagen

Let op dat u bij de aanvraagdocumentatie ook de volgende bijlagen toevoegt (indien van toepassing):

 • Tekening van het gewenste terras, waarop duidelijk zichtbaar is wat de maten zijn (lengte, breedte en totale oppervlakte). Geef ook duidelijk aan of het gemeentegrond of eigen terrein is.
 • Huur-/pachtovereenkomst van het pand (hierbij moeten de huursom en de gegevens van de verhuurder zichtbaar zijn).
 • Gebruiksovereenkomst of koopovereenkomst van het pand.
 • Winst- en verliesrekening met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.
 • Openingsbalans met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.
 • Overnameovereenkomst(en).
 • Betalingsbewijzen van de overname (bv. bankafschriften).
 • (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Als sprake is van een houder van 100 % van de aandelen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
 • Bewijsstukken waaruit de bron van het eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/of jaaropgaven en/of loonstroken en/of belastingaangiften).
 • Bewijsstukken waaruit de omvang van het eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/of jaaropgaven en/of loonstroken en/of belastingaangiften).
 • Een (concept)financieringsovereenkomst met de bankinstelling en/of andere geldverstrekkers.
 • Betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u het bedrag van de financiering door de bankinstelling daadwerkelijk hebt ontvangen.
 • Huur-/ pachtovereenkomst van de inventaris waaruit in ieder geval blijkt:
  • de persoonsgegevens van de verhuurder/ verpachter;
  • de inventaris (gespecificeerd);
  • de huursom en waarborgsom.
 • Een betalingsbewijs waaruit blijkt dat het door de financier betaalde bedrag daadwerkelijk is ontvangen.
 • Per rechtspersoon een kopie van het besluit waaruit blijkt dat de bestuursrechtelijke of fiscaalrechtelijke boete is opgelegd.