Aangifte overlijden

Als iemand overlijdt moet u daarvan aangifte doen in de gemeente waar die persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit, maar u kunt ook zelf aangifte doen.

Maak een afspraak (link opent in dit venster)

Kosten

De aangifte van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,40.

Voorwaarden

  • U moet aangifte van overlijden doen vóór u de overledene mag begraven of cremeren.
  • U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs (van u zelf)
  • een doktersverklaring van het overlijden

Meer informatie