Jeugdhulp

U kunt bij de gemeente terecht voor alle vormen van jeugdhulp zoals ondersteuning bij opvoeding, gedragsproblemen of verslaving.

Voorwaarden

 • Heeft u een hulpvraag? Neem dan contact op met het Sociaal Team Beuningen. U kunt een e-mail sturen naar sociaalteam@beuningen.nl of tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar 14 024.
 • De gemeente gaat met u en uw eventuele mantelzorger in gesprek. Een cliëntondersteuner kan u helpen in dit gesprek. Het Sociaal Team kijkt wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Ook kijken zij of een algemeen (toegankelijke) voorziening in uw situatie een passende oplossing is.
 • De gemeente stelt u in de gelegenheid een aanvraag in te dienen.
 • De gemeente schrijft hierna een onderzoeksplan. Hierin staan de mogelijke oplossingen en welke maatwerkvoorziening u nodig heeft.
 • De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. U mag wel van tevoren een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Bijzonderheden

 • U kunt bij de gemeente terecht voor de volgende voorzieningen:
  • jeugdbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling of voogdij
  • jeugdreclassering
  • ambulante jeugdhulp zoals begeleiding bij ruzies, lichte depressie, spijbelen of verslaving
  • pleegzorg (tijdelijke opvoeding en verzorging in een pleeggezin, dit kan ook door bekenden of familie)
  • verblijf in een jeugdinstelling (verplicht of vrijwillig door uiteenlopende problemen)
  • geestelijke gezondheidszorg voor jongeren met een psychische aandoening
  • jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, dit moet altijd via een rechter)
  • jeugdzorg voor jongeren met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychiatrische aandoening.
  • behandeling, eventueel met verblijf, voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking of psychische stoornis
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
  • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt verleend voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
   (kijk ook bij leerlingenvervoer en leerplicht voor meer informatie)

Meer informatie

Uitgelicht