Zorg en ondersteuning

 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met deze kaart mag u parkeren  op speciale parkeerplaatsen zodat u minder ver hoeft te lopen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Hiermee kunt u een op uw kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis.

 • Huishoudelijke hulp

  Kunt u door een beperking zelf het huishouden niet meer doen? Kan niemand in uw omgeving u daar mee helpen?

 • Jeugdhulp

  U kunt bij de gemeente terecht voor alle vormen van jeugdhulp zoals ondersteuning bij opvoeding, gedragsproblemen of verslaving.

 • Keukentafelgesprek

  Kunt u door omstandigheden niet meer zonder hulp thuis blijven wonen? Of zijn er andere situaties waardoor het moeilijk is om uzelf te kunnen redden? Vaak kunnen familie, vrienden en buren dan helpen. Als dit niet lukt, kan het Sociaal Team Beuningen u misschien helpen.

 • Mantelzorg

  Het steunpunt Mantelzorg geeft informatie en advies aan mantelzorgers en verspreid nieuwsbrieven. Ook organiseert ze informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Privacy

  Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente Beuningen gaat hier zorgvuldig mee om.

 • Sociaal Team

  Kunt u door omstandigheden niet meer zonder hulp thuis blijven wonen? Of zijn er andere situaties waardoor het moeilijk is om uzelf te kunnen redden? Vaak kunnen familie, vrienden en buren dan helpen. Als dit niet lukt, kan het Sociaal Team Beuningen u misschien helpen.

 • Sociale kaart

  De gemeente Beuningen heeft met verschillende zorgaanbieders een contract afgesloten en afspraken gemaakt.

 • Voorzieningen Wmo

  De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking hulp, voorzieningen en ondersteuning krijgen.

Uitgelicht