Zandwinning Beuningse Plas

De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van de kern Beuningen.

Hierdoor ontstaat daar in de toekomst een recreatieve waterplas: de Beuningse Plas. De komende jaren wordt deze plas gegraven en de omgeving ingericht. Het totale project wordt uiterlijk in 2035 afgerond. Vanaf dat moment kunnen de inwoners van de woonwijk Beuningse Plas vanuit hun achtertuin naar de plas varen.

Schets van de Beuningse Plas

Inrichting omgeving plas

De totale opzet van de waterplas is kleinschalig. De oost- en zuidoever zijn bestemd voor natuur. Voor de recreatieve functie komt er aan de westoever - en voor een deel aan de noordoever op het westelijke eiland - een zandstrand. Rondom de plas leggen we een ruiterpad en een wandelpad aan. We verbinden de Palinggracht en de Jonkerstraat met elkaar door een fietspad aan de zuidkant van de plas. Daarnaast leggen we een pad langs de geluidswal aan en komen er uitkijkpunten. De plas zelf krijgt een oppervlakte van ongeveer 72 ha.

Aanleg fietsbrug Oude Reekstraat

Op maandag 20 maart startten we met de aanleg van de fietsbrug ter hoogte van de Oude Reekstraat in Beuningen. De fietsbrug zorgt ervoor dat lokaal fietsverkeer de nieuw te graven doorgang tussen de Ringvaart en de Lagunesingel kan oversteken. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken.

Planning

  • 2016-2017: aanleggen geluidswal en recreatiezone
  • 2016-2017: oeverzone met doorvaart klaar
  • 2018 of 2019: start zandwinning
  • 2032 of 2035: afronding project

Oeverzone Beuningse Plas

In mei 2016 startte de aannemer met de aanleg van de vaarverbinding tussen de Kreek en de Lagune, aan de westzijde van de toekomstige plas. Hierdoor is het medio 2017 mogelijk de Beuningse Plas per boot rond te varen. De vaarverbinding heeft een waterbreedte variërend van 15 tot 30 meter. Tegelijkertijd met de aanleg van de oeverzone startten we ook met de aanleg van de geluidswal ten westen van de plas. De grond die vrijkomt bij het realiseren van de doorvaart, gebruiken we om de geluidswal op te bouwen. Ook plaatsen we geluidsschermen. Om te zorgen dat lokaal fietsverkeer de doorvaart kan oversteken, wordt in 2017 ter hoogte van de Oude Reekstraat een fietsbrug aangelegd. De inrit voor de zandwinplas is al aangelegd. Deze inrit sluit aan op de Pieckelaan en gebruiken we in de toekomst voor de afvoer van zand uit het gebied.

Transport zand

Het zand dat we uit de Beuningse Plas winnen, moet worden vervoerd naar de afnemers. Minimaal 75% van het gewonnen zand wordt per transportband afgevoerd. De transportband loopt van de Beuningse Plas naar een losplaats aan het Maas-Waalkanaal. Vanuit de klasseerinstallatie loopt straks ook een weg naar de Nieuwe Pieckelaan. Via deze weg wordt maximaal 25% van het gewonnen zand afgevoerd door vrachtwagens. De weg sluit ter hoogte van de inrit van de ARN aan op de Nieuwe Pieckelaan. De kruising met het fietspad wordt geregeld met een verkeerslichtinstallatie.

Klankbordgroep

In 2014 is een klankbordgroep opgericht voor het project Zandwinning Beuningse Plas. In deze klankbordgroep zitten omwonenden. De verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op deze pagina.

Grondwaterstandgegevens

Elk kwartaal plaatsen we een overzicht van de grondwaterstanden van verschillende locaties in de Beuningse Plas op deze pagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag of klacht? Of wilt u iets doorgeven aan de aannemer? Stuur dan een mail naar service.zpb@boskalis.com. Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie waarin de aannemer aangeeft hoe de verdere afhandeling plaatsvindt.

Uitgelicht