Projecten

 • Energiek Beuningen

  In oktober dachten al ruim 200 inwoners met ons mee over hoe we als gemeente in 2040 energieneutraal kunnen zijn. Tijdens bijeenkomsten in alle kernen bespraken ze hun wensen, ideeën en mogelijke zorgen. Nu is het tijd om verder te praten over de mogelijkheden om grootschalig energie in het buitengebied op te wekken. Want naast energiebesparing en kleinschalige productie van duurzame energie bij inwoners en bedrijven is ook grootschalige productie van duurzame energie nodig om in 2040 energieneutraal te zijn.

 • Speelbeleid

  De gemeente moet flink bezuinigen op speelplekken. Ruim de helft van de speelplekken gaat helaas verdwijnen.

 • Woonvisie

  Voldoende kansen voor starters. Geschikte woonruimte voor de oudere inwoners van Beuningen. En vitale dorpen met een gezonde leefomgeving. Dit en meer werd de afgelopen maanden opgehaald uit onderzoek en gesprekken over de woonvisie. Op 20 september vertelden we u meer over deze visie.

 • Zandwinning Beuningse Plas

  De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.

Uitgelicht