Adviesraad sociaal domein

De adviesraad sociaal domein is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

Deze inwoners zijn zelf cliënt of belangenbehartiger van cliënten. De adviesraad sociaal domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van beleidsontwikkelingen en de uitvoering van het beleid.

Voorwaarden

 • De adviesraad geeft advies over onder andere:
  • jeugdzaken
  • uitkeringszaken
  • armoedekwesties
  • kwetsbare groepen zoals senioren en gehandicapten
  • hulp aan mensen met schulden
 • De adviesraad gaat niet over individuele klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp.
 • Heeft u problemen of vragen? Neem dan contact op met de adviesraad. Zij kan uw vraag op de agenda zetten en bespreken met de medewerkers van de afdeling Zorg, werk en inkomen en Werkgelegenheid of met de wethouder. U bereikt de adviesraad via het e-mailadres adviesraad@beuningen.nl.

Bijzonderheden

De adviesraad vergadert in elk geval op:

 • Maandag 9 januari 2023
 • Maandag 6 februari 2023
 • Maandag 13 maart 2023
 • Maandag 1 mei 2023
 • Dinsdag 13 juni 2023 (locatie: 't Hart Ewijk)
 • Maandag 11 september 2023 
 • Maandag 16 oktober 2023 
 • Maandag 30 oktober 2023 
 • Maandag 27 november 2023

De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar.

Verslagen

De verslagen van eerdere vergaderingen vindt u hieronder:

Leden Adviesraad sociaal domein

Bert Statema: Voorzitter (Beuningen)

Al vele jaren actief betrokken bij de gemeente.
Ik heb twee zonen met aangeboren hersenbeschadigingen, met als gevolg verschillende handicaps.
Daardoor heb ik op veel manieren met zorg te maken gehad.
Het doet mij deugd dat ik met de opgedane kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

Rob van der Geugten: Secretaris (Ewijk)

Werkzaam geweest in diverse functies in de GGZ (spoedeisende dienst, poliklinisch en klinisch). Daarnaast als GGZ specialist gewerkt in huisartsenpraktijken, ouderenzorg en verpleeghuiszorg. 

M.H. (Ries) de Keijzer: (Beuningen)

Werkzaam geweest in de (ziekenhuis)zorg.
Aandachtsgebieden: bestaanszekerheid, wonen, leefomgeving en mobiliteit.

Lianne Mommers (Beuningen)

Werkzaam geweest voor MEE Geldersepoort, van daaruit werkzaam als consulent in het Sociaal Team gemeente Beuningen.

Marian Knoop (Weurt)

Veel mensen zullen mij herkennen van bakker Knoop in Weurt. In een dorpswinkel hoor je altijd wat er leeft en speelt onder de mensen. Na het beëindigen van de zaak ben ik ruim twee jaar geleden in deze Adviesraad  gegaan. Nu ik door mijn pensionering meer tijd heb, wil ik mij graag inzetten voor het sociale beleid van de gemeente waar ik woon. Dus ga ik, samen met anderen, een actieve bijdrage leveren aan de Adviesraad Sociaal Domein

Harrie Seegers (Beuningen)

Ik ben voor 2 gemeentes werkzaam binnen het sociaal domein, met als specialisme ondernemerschap. Sedert 2017 lid van de ASD met als aandachtsgebied meedoen en bestaanszekerheid. Ik hoop vanuit mijn levenservaring een positieve bijdrage te kunnen brengen bij beleidsaspecten binnen de gemeente Beuningen

Monique Hermens (Beuningen)

Ik ben werkzaam geweest in het Speciaal Onderwijs: ZML Vanuit die ervaring wil ik een bijdrage leveren aan onderwerpen rond Onderwijs, Jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Meer informatie