Klavervierpas

Het Kindpakket en de regeling Meedoen zijn gebundeld in een nieuw en gebruiksvriendelijk passysteem. Inwoners van onze gemeente die een bijstandsuitkering hebben, krijgen automatisch de Klavervierpas. Met deze pas kunnen zij direct bij een aanbieder hun budget besteden. De pas werkt als een pinpas. Met de Klavervierpas kan een pashouder meedoen aan sportieve en culturele activiteiten en krijgt men korting bij lokale winkels.

Denkt u dat u ook in aanmerking komt voor een Klavervierpas? Bekijk de voorwaarden hieronder en vraag de Klavervierpas aan. 

Voorwaarden voor volwassenen (vanaf 18 jaar) 

U heeft recht op de Klavervierpas van de gemeente Beuningen als u op de aanvraagdatum:

 • In de gemeente Beuningen woont
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs. Een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. We gaan bij de berekening uit van uw inkomen inclusief vakantiegeld
 • Een vermogen heeft dat lager is dan de geldende bijstandsnorm
 • Geen studiefinanciering meer ontvangt

Voorwaarden voor kinderen (jonger dan 18 jaar)

U heeft recht op de Klavervierpas van de gemeente Beuningen als u op de aanvraagdatum:

 • In de gemeente Beuningen woont (dit kan ook in een gezinshuis of pleeggezin in de gemeente Beuningen zijn)
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs. Een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • Ouders/verzorgenden heeft met een laag inkomen. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. We gaan bij de berekening uit van uw inkomen inclusief vakantiegeld
 • Op indicatie van het sociaal team in aanmerking komt voor de Klavervierpas, zonder dat daarbij het inkomen op dat moment van belang is 
 • Kinderen die verblijven in gezinshuizen of pleeggezinnen in de gemeente Beuningen

Inkomensgrenzen per maand

Netto inkomen per maand, inclusief vakantiegeld

21 jaar tot AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder

 • 100% bijstandsnorm: € 1.283,83
 • 120% bijstandsnorm: € 1.541

Samenwonend/getrouwd

 • 100% bijstandsnorm: € 1.834,04
 • 120% bijstandsnorm: € 2.201

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder

 • 100% bijstandsnorm: € 1.425,76
 • 120% bijstandsnorm: € 1.711

Samenwonend/getrouwd

 • 100% bijstandsnorm: € 1.932,32
 • 120% bijstandsnorm: € 2.319

Uw vermogen (geld en waardevolle spullen) is niet hoger dan

 • Alleenstaand: € 7.575
 • Samenwonend, getrouwd of alleenstaande ouders: € 15.150

Aanvragen Klavervierpas

Inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau kunnen de Klavervierpas aanvragen via de website klavervierpas.nl.