Aanbesteding van Hulp bij het Huishouden

Op 1 juni 2016 startten de gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar gezamenlijk een aanbesteding voor hulp bij het huishouden 1 (algemene voorziening) en 2 (maatwerkvoorziening). De aanbesteding is afgerond. Het is wel mogelijk om op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar tussentijds een overeenkomst aan te gaan.

Hoe is de hulp bij het huishouden geregeld?

Gemeente Beuningen

Algemene voorziening
Deze hulp bij het huishouden is bestemd voor:

  • inwoners met beperkingen die zelfstandig wonen
  • deze hulp nodig hebben én
  • in staat zijn de hulp zelf aan te sturen.

Maatwerkvoorziening
Bij een maatwerkvoorziening gaat het om dezelfde doelgroep. Het verschil is dat de inwoners extra hulp nodig hebben bij het organiseren van de huishoudelijke hulp.

Gemeente Mook en Middelaar

Deze gemeente biedt hulp bij het huishouden altijd aan als maatwerkvoorziening. Deze hulp is dus zowel voor inwoners met beperkingen die zelfstandig wonen en de hulp kunnen aansturen als voor inwoners die dat niet zelf kunnen. Deze laatste groep ontvangt extra hulp voor het organiseren van de huishoudelijke hulp.

Vorm van aanbesteding

De gemeenten kopen de Hulp bij het Huishouden in volgens de methodiek van bestuurlijk aanbesteden (relationele contractering). Zij hebben het onafhankelijk adviesbureau Hellendoorn Advies Coaching gevraagd om ondersteuning te bieden bij dit aanbestedingsproces.
Uitgangspunen van bestuurlijk aanbesteden zijn:

  • de contractering verloopt in samenspel tussen gemeente en aanbieders
  • dit gebeurt via een open en transparant proces
  • alle partijen (dus ook nieuwe partijen) kunnen meedoen
  • doel is om overeenkomsten met partijen af te sluiten
  • partijen hebben de ruimte om tussentijds in- of uit te stappen.

Bestaande aanbieders

De gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar hebben voor de aanbesteding in eerste insantie expliciet aanbieders uitgenodigd die bij hen bekend zijn. Dit waren: Buurtdiensten, GrandCare, Carinova Huishoudelijke Hulp, Stichting-Plek B.V., Stichting Hulp in Huis Nederland, TSN. Tzorg en Verian Care & Clean B.V.
De overlegtafels zijn gehouden op 26 februari, 11 maart, 1 april, 8 april en 21 april 2016. Op donderdag 21 april stelden de partijen de definitieve versies vast van het Programma van eisen en de Uitvoeringsovereenkomst. Dit overlegproces is beëindigd.

Tussentijds aansluiten

Wilt u ook een overeenkomst aangaan? Dit is tussentijds mogelijk op 1 januari en 1 juli van een kalenderjaar. Dien hiervoor minimaal 1 maand tevoren, dus vóór 1 december of vóór 1 juni, een verzoek in bij de gemeente Beuningen via gemeente@beuningen.nl. Bij goedkeuring gaat de overeenkomst in op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar.
Voldoet uw aanvraag aan de vereisten van de ondertekende procesovereekomst? Dan ontvangt u van ons meer informatie over de vervolgstappen?

Meer informatie

Verslagen van overlegtafels