Schuldhulpverlening

Heeft u schulden? Dan komt u misschien in aanmerking voor schuldhulpverlening of ondersteuning bij het op orde krijgen van uw financiële administratie.

Bijzonderheden

  • Heeft u schulden en komt u er zelf niet uit? Meld dat bij de balie Zorg en Inkomen via telefoonnummer 14 024. Binnen 4 weken neemt NIM maatschappelijk werk contact met u op voor een afspraak.
    • Bij deze intake beoordelen zij wat het beste resultaat is voor u en welke hulp u daar voor nodig heeft.
    • Als dat nodig is, verwijzen zij u door naar Bureau schuldhulpverlening / GKB+ Nijmegen voor een aanvraag schuldregeling.
  • Heeft u met spoed hulp nodig omdat u uit uw huis wordt gezet of wordt uw gas of water afgesloten? Bel dan meteen met het NIM (024 32 32 751) of Bureau schuldhulpverlening  GKB+ in Nijmegen (024 329 8040). U kunt dan een versnelde afspraak krijgen.

Meer informatie

  • Lees meer over hoe u zelf uw schulden kunt oplossen.
  • Lees meer over het op orde brengen van u financiële administratie.