Collectieve zorgverzekering voor minima

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich met de collectieve zorgverzekering minima (CZM) met gunstige tarieven verzekeren tegen veelvoorkomende zorgkosten zoals bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut.

 Voorwaarden

U heeft recht op de collectieve zorgverzekering van de gemeente Beuningen als u op de aanvraagdatum:

 • In de gemeente Beuningen woont
 • Een geldig nederlands identiteitsbewijs (een paspoort of ID-bewijs, een rijbewijs is niet voldoende) of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • U een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. Uw inkomen (inclusief vakantietoeslag) is dus niet hoger dan:
  • Voor een alleenstaande: € 1.315,23 per maand
  • Voor een alleenstaande boven de AOW-leeftijd: € 1.348,24 per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden: € 1.878,88 per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden boven de AOW-leeftijd: € 1.826,40 per maand
 • Uw vermogen (geld en waardevolle spullen) is niet hoger dan:
  • voor een alleenstaande: € 7.605,-
  • voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders: € 15.210,-

Bijzonderheden

 • U heeft de keuze uit 4 pakketten per 1 januari 2023:

Pakket

Premie (zonder korting)

Korting gemeentebijdrage en collectiviteitskorting

Bedrag dat u per maand betaalt

CZ – Gemeente Extra

€ 186,30

€ 20,88

165,42

CZ – Gemeente Extra Uitgebreid

€ 196,80

€ 39,51

157,29

VGZ – GemeentePakket Compleet

€ 194,70

€ 18,00

176,70

VGZ – GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico

€ 223,60

€ 36,00

187,60

 

 • Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ? Dan kunt u op elk gewenst moment meedoen aan de CZM, maar dan heeft u alleen keuze uit de pakketten:
  • CZ – AV Gemeente Extra
  • VGZ – GemeentePakket Compleet
 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u pas vanaf 1 januari volgend jaar meedoen met de CZM. Dan moet u een aanmeldformulier aanvragen bij de balie Zorg en Inkomen en daar weer inleveren. Ook moet u vóór 1 januari uw oude verzekering opzeggen en u aanmelden bij CZ of VGZ.
 • Wanneer u meedoet met de CZM, dan heeft u ook recht op een zorgtoeslag. U kunt uw zorgtoeslag aanvragen op de website van de belastingdienst of via de belastingtelefoon 0800 - 0543.

Meer informatie

 • Lees meer over hulp bij de keuze voor een pakket van de collectieve zorgverzekering voor minima.