Collectieve zorgverzekering voor minima

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich met de collectieve zorgverzekering minima (CZM) met gunstige tarieven verzekeren tegen veelvoorkomende zorgkosten zoals bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut.

Voorwaarden

 • Uw inkomen (inclusief de vakantietoeslag) is niet hoger dan:
  • Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 1.091 per maand
  • Voor een alleenstaande boven de AOW-leeftijd: € 1.219,- per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden: € 1.559,- per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden boven de AOW-leeftijd: € 1.666,- per maand
 • U berekent uw netto-inkomen door alle inkomsten bij elkaar op te tellen. De volgende inkomsten telt u niet mee:               
  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • bijzondere bijstand
  • persoonsgebonden budget
  • kinderkorting
 • Bij alleenstaande ouders rekenen we voor de CZM  het kindgebonden budget niet mee.
 • Uw vermogen (geld en waardevolle spullen) is niet hoger dan:
  • voor een alleenstaande: € 6.020,-
  • voor gehuwden of samenwonenden: € 12.040,-

Bijzonderheden

 • U heeft de keuze uit 4 pakketten als u per 1 januari instapt:

Pakket

Premie (zonder korting)

Korting gemeentebijdrage en collectiviteitskorting

Bedrag dat u per maand betaalt

CZ – Gemeente Extra

€ 158,10

€ 27,31

€ 130,79

CZ – Gemeente Extra Uitgebreid

€ 167,30

€ 21,51

€ 135,79

VGZ – GemeentePakket Compleet

€ 156,75

€ 21,92

€ 134,83

VGZ – GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico

€ 186,15

€ 42,29

€ 143,86

 

 • Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ? Dan kunt u op elk gewenst moment meedoen aan de CZM, maar dan heeft u alleen keuze uit de pakketten:
  • CZ – AV Gemeente Extra
  • VGZ – GemeentePakket Compleet

   Vraag hiervoor telefonisch een aanmeldformulier aan bij de balie Zorg en Inkomen of kom langs op het gemeentehuis. U levert het ingevulde formulier weer in bij de gemeente.

 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u pas vanaf 1 januari volgend jaar meedoen met de CZM. Ook dan moet u een aanmeldformulier aanvragen bij de balie Zorg en Inkomen en daar weer inleveren, Ook moet u vóór 1 januari uw oude verzekering opzeggen en u aanmelden bij CZ of VGZ.
 • Wanneer u meedoet met de CZM, dan heeft u ook recht op een zorgtoeslag. U kunt uw zorgtoeslag aanvragen op de website van de belastingdienst of via de belastingtelefoon 0800 - 0543.

Meer informatie

 • Lees meer over hulp bij de keuze voor een pakket van de collectieve zorgverzekering voor minima.