Gladheidsbestrijding

Dinsdag 9 februari 2021: De strooiploeg van de gemeente Beuningen is afgelopen dagen volop bezig geweest om de hoofdwegen begaanbaar te maken en te houden. Vanaf vandaag trekt de ploeg de woonwijken in. Onze strooiploeg gaat van wijk naar wijk. Dit wil alleen niet zeggen dat iedere wijk vandaag al aan de beurt is. Wees wel voorzichtig op de weg! Strooizout moet ingereden worden, in wijken is minder verkeer waardoor dat lastiger is. Doodlopende wegen kunnen wij niet strooien.

De gemeente pakt de bestrijding van de gladheid met hoge prioriteit aan op de volgende wegen:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitingswegen
  • snelfietsroutes
  • vrijliggende doorgaande fietspaden

Op de onderstaande wegtypen strooien we met een lage prioriteit.

  • Centrumgebieden, inclusief aansluitende parkeerterreinen
  • Erfontsluitingswegen, inclusief woonstraten en woonerven

Een lage prioriteit betekent dat we op deze wegtypen de gladheid bestrijden bij weersverwachtingen waarbij de gladheid langer aanhoudt dan 2 dagen. Deze bestrijding start nadat de gladheidbestrijding op de wegtypen met een hoge prioriteit succesvol is afgerond en voeren we alleen op werkdagen binnen kantoortijden uit.

Op overige wegen bestrijdt de gemeente geen gladheid.

Strooischema

Bekijk het strooischema van 2020-2021

Bijzonderheden

  • Het strooien is niet bevorderlijk is voor het milieu. Daarom probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens. Daarbij beschikt de gemeente over een beperkte hoeveelheid strooimiddelen per seizoen.

Tips

  • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.