Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Gladheidsbestrijding

De gemeente pakt de bestrijding van de gladheid met hoge prioriteit aan op de volgende wegen:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitingswegen
  • snelfietsroutes
  • vrijliggende doorgaande fietspaden

Op de onderstaande wegtypen strooien we met een lage prioriteit.

  • Centrumgebieden, inclusief aansluitende parkeerterreinen
  • Erfontsluitingswegen, inclusief woonstraten en woonerven

Een lage prioriteit betekent dat we op deze wegtypen de gladheid bestrijden bij weersverwachtingen waarbij de gladheid langer aanhoudt dan 2 dagen.. Deze bestrijding start nadat de gladheidbestrijding op de wegtypen met een hoge prioriteit succesvol is afgerond en voeren we alleen op werkdagen binnen kantoortijden uit.

Op overige wegen bestrijdt de gemeente geen gladheid.

Strooischema

Bekijk het strooischema van 2019-2020

Bijzonderheden

  • Het strooien is niet bevorderlijk is voor het milieu. Daarom probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens. Daarbij beschikt de gemeente over een beperkte hoeveelheid strooimiddelen per seizoen.

Tips

  • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.