Vuur stoken

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

Regelen zonder DigiD

Kosten

Geen.

Voorwaarden

Doe eerst de check (PDF, 43 kb) of u mag stoken voordat u een ontheffing aanvraagt.

Bijzonderheden

  • De stookvergunning is geldig tot 4 weken na de verzenddatum van het besluit.
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.