Wijziging exploitatievergunning en drank- en horecavergunning

Wilt u een terras en/of een lokaliteit toevoegen aan uw exploitatievergunning of drank- en horecavergunning? Dan moet u bij de gemeente een verzoek indienen voor een wijziging van uw vergunning.

Exploitatievergunning/drank- en horecavergunning wijzigen Logo DigiD

Voorwaarden

  • Uw horecagelegenheid moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
  • Heeft uw horecapand een drank- en horecavergunning en voldeed deze vóór 30 september 1967 aan de toenmalige inrichtingsvereisten? Dan kunt u een beroep doen op artikel 46 van de Alcoholwet. Dit artikel geeft aan dat u onder voorwaarden alsnog aan de huidige inrichtingseisen kunt voldoen.

Kosten

De kosten voor het wijzigen van een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning zijn € 214,00.