Aanvraagdocumentatie alcoholvergunning

Maak een afspraak voor een intakegesprek met het team Vergunningen van de gemeente via telefoonnummer 14 024. De ingevulde aanvraagformulieren neemt u mee naar de afspraak samen met de bijlagen en de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Aanvraagformulieren

Vul de formulieren in die passen bij uw situatie.

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning  model A: voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A downloaden 

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning  model  B: voor een paracommerciële instelling.

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model B downloaden

Vul naast het aanvraagformulier voor de drank- en horecavergunning de BIBOB-documentatie in:

Bibob-vragenlijst (natuurlijke persoon) downloaden

Bibob-vragenlijst (rechtspersoon) downloaden

Bijlagen

Let op dat u bij de aanvraagdocumentatie ook de volgende bijlagen toevoegt (indien van toepassing):

 • Tekening van het gewenste terras, waarop duidelijk zichtbaar is wat de maten zijn (lengte, breedte en totale oppervlakte). Geef ook duidelijk aan of het gemeentegrond of eigen terrein is.
 • Huur-/pachtovereenkomst van het pand (hierbij moeten de huursom en de gegevens van de verhuurder zichtbaar zijn).
 • Gebruiksovereenkomst of koopovereenkomst van het pand.
 • Winst- en verliesrekening met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.
 • Openingsbalans met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.
 • Overnameovereenkomst(en).
 • Betalingsbewijzen van de overname (bv. bankafschriften).
 • (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Als sprake is van een houder van 100 % van de aandelen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
 • Bewijsstukken waaruit de bron van het eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/of jaaropgaven en/of loonstroken en/of belastingaangiften).
 • Bewijsstukken waaruit de omvang van het eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/of jaaropgaven en/of loonstroken en/of belastingaangiften).
 • Een (concept)financieringsovereenkomst met de bankinstelling en/of andere geldverstrekkers.
 • Betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u het bedrag van de financiering door de bankinstelling daadwerkelijk hebt ontvangen.
 • Huur-/ pachtovereenkomst van de inventaris waaruit in ieder geval blijkt:
  • de persoonsgegevens van de verhuurder/ verpachter;
  • de inventaris (gespecificeerd);
  • de huursom en waarborgsom.
 • Een betalingsbewijs waaruit blijkt dat het door de financier betaalde bedrag daadwerkelijk is ontvangen.
 • Per rechtspersoon een kopie van het besluit waaruit blijkt dat de bestuursrechtelijke of fiscaalrechtelijke boete is opgelegd.