Alcoholvergunning

De alcoholvergunning is bedoeld voor horecabedrijven en voor slijterijen die tegen betaling alcoholhoudende drank schenken of verstrekken. U kunt denken aan: restaurants, cafés, slijterijen of paracommerciële inrichtingen (sportkantines of dorpshuizen). Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Hoe vraagt u een alcoholvergunning aan?

Maak een afspraak voor een intakegesprek met het team Vergunningen van de gemeente via telefoonnummer 14 024. Verzamel de aanvraagdocumentatie en neem deze mee naar de afspraak.

Kosten

Een alcoholvergunning kost € 500,60. Een wijziging van een bestaande vergunning kost € 226,60.

Voorwaarden

  • Het bestemmingsplan staat een horecabestemming toe. U kunt dit controleren bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U staat ingeschreven in het register sociale hygiëne.
  • U voldoet aan de levensgedrag criteria zoals die zijn omschreven in de Alcoholwet.
  • U kunt de financiën waarmee u uw onderneming financiert inzichtelijk maken; u voldoet aan de criteria zoals die zijn omschreven in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).
  • Als u een horecabedrijf voert dan mag u alleen alcohol schenken voor gebruik ‘ter plaatse’. Dit betekent: u mag alleen alcohol schenken in de inrichtingen van uw horecabedrijf, die benoemd staan in uw alcoholvergunning. 
  • Als u een slijterijen voert mag u alleen alcohol verkopen voor gebruik ‘anders dan ter plaatse’. Dit betekent: er mag geen alcohol worden genuttigd in uw inrichting.
  • U kunt de aanvraagdocumentatie met bijlagen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de gemeente overhandigen.

Alcohol en evenementen

Voor evenementen kunt u een ontheffing aanvragen voor het schenken van zwak alcoholische dranken (artikel 35 Alcoholwet). U kunt alleen een ontheffing krijgen als u daadwerkelijk een evenement organiseert. Dit betekent dat u eerst een evenementenvergunning of evenementenmelding indient voordat u een ontheffing aanvraagt.

Evenement organiseren