Uittreksels en verklaringen

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn.

 • Garantstelling, visum kort verblijf

  Komt iemand uit het buitenland logeren en heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan hebt u een garantstelling of logiesverstrekking nodig met een gelegaliseerde handtekening.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties (derden). Dit heet geheimhouding of verstrekkingsbeperking.

 • Handtekening legaliseren

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het gemeentehuis.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Een uittreksel BRP is een officiële verklaring van de gemeente dat u in de gemeente Beuningen woont.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  U hebt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of een verhuizing naar het buitenland.