Omgevingsprogramma - Recreatie & Toerisme

Initiatieven voor dag- of verblijfsrecreatie kunnen bijdragen aan een sterker voorzieningenaanbod.
De (on)mogelijkheden en randvoorwaarden voor de buitengebieden staan beschreven in dit omgevingsprogramma.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Omgevingsprogramma - Recreatie & Toerisme’, pdf, 2MB