Nieuwsbrief 5

Hier is alweer de vijfde nieuwsbrief voor de Vording met allerlei nieuws uit de wijk. Via nieuwsbrieven informeren we u de komende jaren ongeveer iedere 2 maanden.

Bomen kappen

De gemeente Beuningen beheert bijna 20.000 bomen in de openbare ruimte. Bomen zijn belangrijk; ze doen goed werk. Zo vangen ze ongezond fijnstof af, halen CO2 uit de lucht en leveren ons zuurstof. Ook zorgen ze voor verkoeling. Soms moet de gemeente helaas bomen kappen, zo ook een aantal bomen in de Vording. We starten met kappen op 23 februari. 

Om bomen te mogen kappen, vroegen we voor diverse straten een kapvergunning aan. Deze vergunningen zijn inmiddels verleend. Voor elke gekapte boom, planten we ergens in Beuningen een jonge boom terug. In de Vording proberen we dat zoveel mogelijk in de wijk te doen. Waar dit niet kan zoeken we een andere plek in de gemeente. 

Start kap bomen

Vanaf 23 februari start de aannemer met het kappen van de bomen. Halverwege maart zijn de werkzaamheden klaar.  

Een paar dagen voordat de aannemer aan de slag gaat in uw straat, krijgt u een brief. Daarin staat wat de werkzaamheden voor u betekenen. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, neem dan contact op met de aannemer. Zijn gegevens staan ook in deze brief. 

Triangel, Trompet en Fagot later aan de beurt

De bomen in de Triangel, Trompet en Fagot laten we nog even staan tot het einde van dit jaar. Dat doen we, omdat we daar voorlopig nog niet aan het werk gaan.

Broedseizoen vogels en kappen bomen 

Vorig jaar onderzocht een bureau of er beschermde diersoorten leven in de bomen in uw wijk. Later in het jaar is gekeken of er in de wijk ook vleermuizen, ransuilen of boomvalken leven. Vleermuizen kunnen soms in boomholtes zitten. De ransuil en de boomvalk gebruiken hun nest vaak meerdere jaren achter elkaar. Deze verblijfplaatsen zijn daarom het hele jaar door beschermd. Het bleek dat er geen beschermde soorten gebruik maken van de bomen in de wijk. We weten dus zeker dat er geen beschermde natuurwaarden verloren gaan met het kappen van de bomen. Daarom kappen we al vroeg in het jaar. Dan broeden er nog geen vogels in de bomen. De nieuwe bomen die we planten vormen straks weer een prachtig leefgebied voor roodborstjes, merels en meesjes.

Buurtfonds Woonwaarts; voor als u een leuk idee hebt voor uw buurt

Huurt u een huis van Woonwaarts? Wilt u actief aan de slag gaan om uw buurt leuker te maken? Heeft u een idee om buren in de straat of wijk elkaar te laten ontmoeten? Woonwaarts helpt u graag. Zij hebben daarvoor een buurtfonds. In dit fonds zit geld dat bedoeld is voor huurders om iets met dit als doel in de buurt te organiseren.

Initiatieven die u kunt nemen en waarvoor u geld kunt krijgen uit het buurtfonds zijn:

  • Een bladblazer en thuisgereedschap om de buurt samen schoon te maken en elkaar te helpen
  • Bloembak voor in de gezamenlijke ruimte in de flat 
  • Minibibliotheek om boeken met uw buurtgenoten te delen 
  • Regenton voor gemeenschappelijke tuin
  • Zitbankje buiten om elkaar te ontmoeten en een praatje met elkaar te maken

Misschien heeft u nog wel een ander leuk idee? Kijk op de website van Woonwaarts. Hier kunt u een aanvraag doen. Een medewerker van Woonwaarts neemt dan contact met u op en bespreekt het met u. 

Durf te vragen 

Wilt u iets betekenen voor uw buur? Voor iemand die een keer boodschappen nodig heeft? Helpen in de tuin? Een wandeling maken met iemand? 
Of heeft u juist een idee om de wijk op te vrolijken? Een vogelhuisjesactie of samen kunst voor de wijk maken? 
Laat het aan ons weten! Dat kan via Stichting Perspectief, 024 675 0939 of mail naar vording@beuningen.nl 

Snoeit u ook uw overhangend groen? 

Grenst uw tuin aan de weg of aan een voetpad? Heeft u hier een heg of een boom staan? Zorg er dan voor dat deze gesnoeid is en niet over de weg of het voetpad heen hangt! 

Dit heeft drie voordelen: 

  1. Uw buurtgenoten kunnen beter over het voetpad lopen zonder hier omheen te manoeuvreren.
  2. Het ziet er verzorgder en netter uit in de wijk. 
  3. Het is nodig als we starten met de werkzaamheden. Als we straks aan de slag gaan met de werkzaamheden in de wijk en er is overhangend groen, dan kan het zijn dat de aannemer u vraagt om het weg te halen. Zij moeten er namelijk bij kunnen. U moet dan snel actie ondernemen. Het kan daarnaast ook zijn dat het ten koste gaat van de kwaliteit van uw planten.  

Waardebon voor huurders die deze nog niet gebruikten

In een vorige nieuwsbrief informeerden we u al over een waardebon die huurders ontvingen. Hiermee konden zij energie besparende producten kopen. Veel huurders maakten hier gebruik van maar nog niet allemaal. Daarom ontvingen alle huurders die de bon nog niet gebruikten opnieuw een bon van de gemeente. Bent u huurder, en ontving u in februari zo’n bon? Gebruik deze dan, want er is beperkt budget beschikbaar.

Energie besparen

U kunt als huiseigenaar en als huurder een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu én tegelijkertijd geld besparen. Daarom ontvangt u binnenkort een folder in uw brievenbus waarin we uitleggen wat u zelf kunt doen om energie te besparen. Ook komen we dit voorjaar naar u toe. We gaan de wijk in met een bus om aan u uit te leggen hoe u energie kunt besparen.