Nieuwsbrief 3 - oktober 2021

Hier is de derde nieuwsbrief voor de Vording met allerlei nieuws uit de wijk. Via nieuwsbrieven informeren we u de komende jaren ongeveer iedere 2 maanden.

In de eerste en tweede nieuwsbrief vertelden we u over de eerste ontwerpen die zijn gemaakt voor de straten in de Vording. De tweede ontwerpen zijn inmiddels gemaakt en gepresenteerd op dinsdag 5 oktober tijdens een inloopmarkt. 
Ook zijn er bijeenkomsten geweest met de bewoners van de straten/pleintjes aan de Fagot, Gitaar, Triangel en Trompet. 

Inloopmarkt 5 oktober

Op 5 oktober kon u tussen 17.00 en 20.30 uur binnenlopen bij de Ouwe Deeg in Ewijk. U kon nog één keer naar de ontwerpen voor de straten komen kijken. Ook was er informatie te vinden over Operatie Steenbreek (groener maken van uw tuin) en het duurzamer maken van uw woning. Stichting Perspectief en Woonwaarts waren er op deze avond ook om vragen te beantwoorden. 75 inwoners kwamen langs. 

Over het algemeen is er positief gereageerd op de ontwerpen. U vindt het fijn dat we een aantal plekken in de wijk op gaan knappen. We kregen nog wel wat opmerkingen. Hier kijken we nog eens naar. 

Hoe gaan we verder? 

We kijken dus nog één keer naar de reacties en beoordelen welke we mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp.
Op de website vindt u een vragen en antwoorden lijst. Hier staan de reacties met daarbij onze antwoorden. 
Zodra de definitieve ontwerpen op onze website staan, informeren we u in een nieuwsbrief. Op deze ontwerpen kunt u niet meer reageren. Wilt u het definitieve ontwerp voor uw straat liever per mail of post krijgen? Stuur dan een e-mail naar vording@beuningen.nl

Bewonerssessies Fagot, Gitaar, Triangel en Trompet

  • Op de Triangel koppelen we het riool van het regenwater af. We breken daarvoor de straat open. Dat is meteen een mooi moment om deze straat anders in te richten. Dat doen we samen met bewoners. 
  • Op de Fagot, Gitaar en Trompet, richten we de pleintjes anders in omdat we hier mogelijkheden voor zien. Ook dat doen we samen met bewoners. 

In de afgelopen weken hadden we de eerste bijeenkomsten met bewoners. Binnen randvoorwaarden konden zij hun wensen en ideeën met ons delen. Bewoners dachten na over het parkeren op de pleintjes, meer groen en hoe het regenwater snel mogelijk weg kan. Er kwamen leuke en creatieve ideeën naar voren. Bijvoorbeeld extra groen, gootjes voor het water, bankjes om elkaar te ontmoeten en parkeerplaatsen met groen. 

Vervolg bewonerssessies Fagot, Gitaar, Triangel en Trompet 

Komende periode gaan we aan de slag met de wensen en ideeën van de bewoners. In november zijn er nieuwe sessies en laten we de eerste ontwerpen voor de pleintjes zien. Alle bewoners van de Fagot, Gitaar, Trompet en Triangel krijgen weer een uitnodiging voor deze sessies in de brievenbus. In de brief staat hoe u kunt reageren als u niet bij de sessie kunt zijn. 

Kapvergunning bomen 

De gemeente Beuningen beheert bijna 20.000 bomen in de openbare ruimte. Bomen zijn belangrijk; ze doen goed werk. Zo vangen ze ongezond fijnstof af, halen CO2 uit de lucht en leveren ons zuurstof. Ook zorgen ze voor verkoeling. Soms moet de gemeente helaas bomen kappen, zo ook een aantal bomen in de Vording. 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de bomen. We moeten er dus voor zorgen dat de bomen in de gemeente in de openbare ruimte in goede conditie zijn. En ze moeten ook veilig zijn. Helaas zijn lang niet alle bomen in de Vording nog in goede conditie. Een aantal bomen kan nog langere tijd mee en blijven staan. Maar er zijn er ook die niet meer passen in de straat omdat ze te groot zijn. Deze halen we weg. Op sommige plaatsen zetten we dan een nieuwe boom.
Bij het bepalen welke bomen weg gaan en waar nieuwe bomen komen te staan is gekeken naar: 

  • Ruimte voor huidige en toekomstige (nieuwe) bomen om te groeien
  • Erfgrenzen
  • Veiligheid 

Er komen jongere en kleine bomen terug (bijvoorbeeld op de Burgemeester Blessinglaan). We hebben nog niet besloten welke bomen en wat voor soort groen terugkomt in de wijk. We informeren u hier later over. We kiezen in ieder geval voor boomsoorten die geschikt zijn voor de plek. Ook zorgen we ervoor dat de bomen genoeg ruimte hebben om te kunnen groeien.

Kapvergunning aanvragen

Om bomen te mogen kappen, vragen we een kapvergunning aan. Die vragen we binnenkort aan. Voor elke gekapte boom, planten we ergens in Beuningen een jonge boom. We proberen zoveel mogelijk bomen weer terug te planten in de Vording, waar dit niet kan zoeken we een andere plek in de gemeente. 

De aanvraag van de vergunning publiceren we in het Gemeenteblad. 

Wilt u bezwaar maken tegen de bomenkap? Kijk in de bekendmaking hoe u dat kunt doen en tot wanneer. Uw bezwaar dient u binnen zes weken na de dag van bekendmaking  in bij de gemeente Beuningen.

Bekendmakingen op overheid.nl

De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad op de website overheid.nl

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen via Over uw buurt op overheid.nl

Buurtborrel Harp 

Eerder dit jaar kon iedereen een vragenlijst invullen over de wijk De Vording. Myrthe en Robine leek het leuk om iets voor de buurt te organiseren. Janine van Stichting Perspectief ondernam meteen actie en samen organiseerden de dames een buurtborrel voor de Harp. 

‘Meer saamhorigheid in de straat, dat leek mij wel wat’, vertelt Myrthe. Janine bracht de dames in contact met elkaar. ‘We bleken zelfs maar een paar deuren van elkaar vandaan te wonen’. 
Samen gingen ze op pad om te flyeren in de straat, de Harp in Ewijk. Met succes, de aanmeldingen stroomden binnen. 

Buurtborrel 

Op 11 september was het zo ver, de straat werd afgesloten en er werden partytenten en statafels neergezet. Robine: ‘We vroegen iedereen om zelf wat te drinken mee te nemen en eventueel een hapje.’ Er zijn ongeveer 40 buurtgenoten op de buurtborrel geweest. 

Buurtvereniging Harpeniers 

‘Het was bijzonder om te horen dat sommige buurtgenoten al tientallen jaren op de Harp wonen en elkaar niet eens kenden. Eén van de buurtgenoten vertelde ons dat er vroeger een buurtvereniging was die ‘De Harpeniers’ heette. We hebben besloten om de buurtvereniging nieuw leven in te blazen‘, vertelt Robine enthousiast. Robine en Myrthe kregen veel positieve reacties. Myrthe: ‘Hoe simpel kan het soms zijn, zolang je maar die eerste stap durft te zetten. En dat deden Robine en ik samen met Janine. Nu nog doorzetten zodat wij straks een levendige, gezellige straat hebben waar iedereen met veel plezier woont.’
De dames sluiten af: ‘We hopen, met af en toe wat hulp, nog veel leuke activiteiten te organiseren. Ideeën zijn er al genoeg. En hopelijk sluiten er steeds meer bewoners uit de straat aan bij een activiteit.

Ook iets organiseren voor uw buurt? 

Neem contact op met Janine van Stichting Perspectief via 024 67 50 939 of stuur een e-mail naar janinevandenelzen@stg-perspectief.nl 

Dat verdient een bloemetje 2021 

Verrast u ook een mantelzorger met een gratis bloemetje op woensdag 10 november? Veel mensen in Nederland verlenen mantelzorg. Daarom is 10 november uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Mantelzorg. In de gemeente Beuningen worden mantelzorgers (jong en oud) in het kader van de Dag van de Mantelzorg verrast met een gratis mantelzorgbloemetje.

Het uitreiken gebeurt op woensdag 10 november. Kent u een mantelzorger die langdurig zorg verleent en waarvan u vindt dat hij/zij als waardering een bloemetje verdient? Op woensdag 10 november wordt er dan door vrijwilligers van Stichting Perspectief een bloemetje thuisbezorgd.

Iemand aanmelden

Let op! Het is niet zo dat mantelzorgers die vorig jaar of al eerder zijn aangemeld vanzelfsprekend een bloemetje krijgen. 
Vindt u dat iemand een bloemetje verdient dan moet u deze altijd opnieuw aanmelden! Aanmelden kan tot uiterlijk 27 oktober via de website van Stichting Perspectief.

Bent u niet zo digitaal? 

We merken dat niet iedereen even digitaal is. Daardoor lukt het soms niet om u aan te melden voor de bijeenkomsten voor de Vording, om informatie te vinden op de website www.beuningen.nl/vording of ontwerpen te bekijken. 

Heeft u hier hulp bij nodig? Bel dan met de gemeente via 14 024. 

Winnaars energieadvies en energiebespaarbox

Op de inloopmarkt van 5 oktober was er ook wat te winnen, voor zowel huurders als bewoners. Zij konden hun gegevens achterlaten en maakten kans op een prijs. 

  • Voor huurders waren er vijf energiebespaarboxen te winnen. In deze boxen zitten bijvoorbeeld LED-lampen of een waterbesparende douchekop. Daarmee kan de energierekening omlaag.
  • Huiseigenaren konden een energieadvies winnen. 

Wethouder Piet de Klein bepaalde de winnaars. De winnaars krijgen per e-mail een bericht. Houd uw email dus in de gaten! 

Loket Duurzaam Wonen Plus 

Er waren ook veel mensen die vragen hadden over het verduurzamen van hun huis. Op de informatiemarkt was het Loket Duurzaam Wonen aanwezig. Zij hebben veel vragen beantwoord. Als u nog vragen heeft over het verduurzamen van de woning, neem dan contact op met het Loket. Het Loket is elke maandagmiddag van 13.30 – 17.00 uur in de Lèghe Polder in Beuningen aanwezig. Of bel naar 14 024 voor vragen of een afspraak.
Houd de nieuwsbrief in de gaten want binnenkort organiseren we een avond over energie besparen.

Elektrische laadpalen 

We krijgen regelmatig de vraag of de gemeente Beuningen elektrische laadpalen voor de auto kan plaatsen. We leggen graag uit hoe het zit. 

De gemeente gaat laadpalen plaatsen in de Vording, maar waar en wanneer is nog niet bekend. 

Wij plaatsen op dit moment geen extra laadpalen in de gemeente Beuningen. Vanaf de zomer van 2022 doen we dit weer. U kunt dan online een laadpaal aanvragen. Eén van de criteria hiervoor is dat u geen eigen oprit heeft. Heeft u dat wel, dan keuren we de aanvraag af. 

Melding doen

Als een laadpaal niet werkt, kunt u een melding doen bij de laadpaal aanbieder. Er staat een telefoonnummer op de laadpaal. U kunt ook een melding doen bij de gemeente Beuningen.