Nieuwsbrief 2 - augustus 2021

Hier is dan de tweede nieuwsbrief voor de Vording met allerlei nieuws uit de wijk. Via nieuwsbrieven informeren we u de komende jaren ongeveer iedere 2 maanden.

In de eerste nieuwsbrief vertelden we u over de eerste ontwerpen die zijn gemaakt voor de straten. In deze ontwerpen werd rekening gehouden met de reacties uit de vragenlijst. Ook stelden wij zelf eisen vanuit verschillende vakgebieden van de gemeente (denk aan verkeer, water, groen). De eerste ontwerpen kon u online zien via www.beuningen.nl/vording en op borden in de wijk.  U kon via de website of schriftelijk via een reactieformulier reageren (zat bij Nieuwsbrief 1). Op zaterdag 19 en dinsdag 22 juni stonden we in de wijk met een bus. Daar kon u ook nog langskomen met uw vragen en reageren op de ontwerpen. Misschien stond onze collega ook aan uw deur? Hieronder leest u de reacties en hoe we verder gaan. 

Reacties op het eerste ontwerp

Over het algemeen is er positief gereageerd op de ontwerpen. U vindt het fijn dat we aan de slag gaan om een aantal plekken in de wijk op te knappen. 

Bomen en groen

Er waren weinig bezwaren tegen het kappen en/of vervangen van de bomen. U vroeg zich wel af waarom er op sommige plekken wel bomen blijven staan en op andere plekken niet. Bij het bepalen welke bomen weggaan en waar bomen opnieuw komen te staan is gekeken naar: 

  • Ruimte voor bomen om te groeien
  • Erfgrenzen 
  • Veiligheid 

We houden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder andere voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op. 
Een aantal bomen kan nog langere tijd mee en blijven staan. Er zijn ook een aantal bomen die niet meer passen in de straat omdat ze te groot zijn. Deze halen we weg. Sommige vervangen we. Dan komen er jongere en kleine bomen terug (bijvoorbeeld op de Burgemeester Blessinglaan). Door de reacties kijken we nog eens kritisch in de ontwerpen naar de bomen in de Directeur Trompstraat, veldje bij de Bas, hoek Cornet-Directeur Trompstraat en Tuba. 

We hebben nog niet besloten wat voor bomen en groen terugkomt in de wijk. We informeren u hier later over. We kiezen in ieder geval voor boomsoorten die geschikt zijn voor de plek. Ook zorgen we ervoor dat de bomen genoeg ruimte hebben.

Verkeer

We kregen reacties over het te hard rijden in de wijk. Op de Tuba, Burgemeester Blessinglaan en Burgemeester Sprengerlaan kijken we nog eens naar verkeersremmende maatregelen. Op een aantal andere plekken maken we wegversmallingen met groenvakken. 

We kregen reacties over het parkeren in de straten. Er is niet veel parkeerruimte en wat kunnen we hier aan doen? De Vording 2 en 3 is een wijk uit de jaren 70/80 en een oudere wijk. Toen de huizen hier werden gebouwd, is er geen rekening gehouden met een toename van auto’s.  
We herkennen het beeld dat het druk is met parkeren in een aantal straten. We deden hier ook onderzoek naar. Op een aantal plekken doen we aanpassingen om parkeerruimte te winnen. Doordat de mogelijkheden beperkt zijn, kunnen we helaas maar kleine aanpassingen doen. Wel brengen we op een aantal plekken markeringen aan omdat het niet altijd duidelijk is wat precies de parkeerplaatsen zijn. 

Reacties op Trompet, Fagot en Triangel 

De Triangel en de pleintjes aan de Trompet, Fagot en Gitaar krijgen groot onderhoud aan het riool. We breken de straten open. Dat is meteen een mooi moment om die anders in te richten en het ook te hebben over de verkeersveiligheid. Graag praten we hierover met omwonenden. De omwonenden benaderen we hiervoor in het najaar. 

Wat gebeurt er met de reacties? 

Alle reacties worden bekeken en er wordt beoordeeld welke we mee kunnen nemen in het tweede ontwerp. Op www.beuningen.nl/vording vindt u een vragen en antwoorden lijst. Hier staan de reacties met daarbij onze antwoorden hierop.

Hoe gaan we verder?

In oktober hopen we een inloopavond te organiseren (als de coronamaatregelen het toelaten). Dan presenteren we nóg één keer de (aangepaste) ontwerpen. U kunt dan vragen stellen en nog een reactie geven. U krijgt per post een uitnodiging voor deze inloopavond. 

De Vording, een schone wijk

Op verzoek van Stichting Perspectief schrijf ik hier een stukje over OSN. OSN staat voor Opgeruimd Staat Netjes en bestaat uit een groepje van 9 zwerfvuilrapers, waarvan er 7 in onze muziekbuurt wonen. Misschien zag u ons al eens lopen, gewapend met knijper en vuilniszak. Of misschien las u al eens over ons in de Cirkel, het magazine voor de senioren van de gemeente Beuningen.

Wie zijn wij en wat doen wij?

Eén keer in de 6 a 7 weken komen wij op maandagochtend om 9.30 uur bij elkaar op de Bas 10. Daar beginnen we met koffie, waarna we op stap gaan. Meestal eerst door de kern van Ewijk, daarna naar de verder gelegen straten. Soms splitsen we ons in 2 groepen en gaat elk groepje een deel van Ewijk schoonmaken.

We doen dit nu bijna 3 jaren en merken dat er steeds minder zwerfvuil ligt. Dat doet ons ontzettend goed. In die 3 jaren hebben we inmiddels ruim 200 volle zakken bijeen geraapt.

In de coronatijd konden we als groep niet bij elkaar komen. Enkele zeer gedreven rapers gingen toch door, soms alleen, soms met zijn tweeën. De laatste keer, een paar weken geleden, meldde zich spontaan een nieuwe raper aan. Dat kunt u ook doen. 
Eén telefoontje is genoeg… belt u maar… 06 36 03 14 07.
Voor materialen zoals raapstokken, zakken, ringen en hesjes wordt gezorgd. En natuurlijk een kopje koffie, thee of iets fris.

Heeft u een groen idee?

Heeft u een idee om, samen met uw buren uw straat nog groener of natuurvriendelijk te maken? Laat het ons weten. Misschien kunnen wij u er bij helpen.

Een groene woonomgeving is gezond. Het wordt er minder heet in de zomer, het regenwater loopt beter weg en vlinders en vogels leven er graag. Heeft u een idee om uw tuin of straat groener te maken? Wilt u bijvoorbeeld met uw buren regentonnen inkopen? Of een bijenhotel maken voor in het gemeenteplantsoen? Vogelhuisjes hangen aan alle nieuwe bomen in uw straat? Of wilt u een groenvak adopteren om er een vlinderreservaat van te maken? Laat het ons weten! De gemeente kan u daar bij helpen. We vinden het daarbij wel belangrijk dat ook uw buren enthousiast zijn over het idee. U kunt uw groene idee aanmelden door een email te sturen naar vording@beungingen.nl

Leerlingen Reuzepas maken bijenhotels

Op donderdag 24 juni mochten een aantal klassen van basisschool de Reuzenpas de wilde bijen een handje helpen. Ze deden dit door zelf bijenhotels te maken. 

De kinderen maakten de hotels van rieten strootjes. Want voor sommige bijensoorten zijn die strootjes heel interessant. Ze leggen er graag hun eitjes in. Na een tijdje komen de eitjes uit. Daarna eten de larven (jonge bijen) hun buikje rond aan het stuifmeel dat de moederbij voor hen verzamelt. Dan verandert de larve in een bij en is de cirkel rond.  
De kinderen hebben de bijenhotels meegenomen om thuis in de tuin te hangen. Op een warm en zonnig plekje. De metselbijen die gebruik maken van de bijenhotels steken niet. Wil je weten welke bijensoort je in je tuin ziet? Bekijk dan eens deze zoekkaart van EIS.
De activiteit is uitgevoerd door het Dijkmagazijn in het kader van Operatie Steenbreek Beuningen.

Meld u aan voor de cursus ‘Een Levende Tuin maak je zelf’

Wilt u uw tuin groener en diervriendelijker maken? Maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Meld u dan aan voor de cursus ‘Een Levende Tuin maak je zelf’. 

Tijdens de cursus leert u hoe u van uw tuin een oase maakt voor mens en dier. Of uw tuin nou groot of klein is, u veel wilt veranderen of alleen iets kleins toevoegen. De cursus is leuk, ook voor mensen zonder groene vingers. Het is geen cursus tuinontwerp, maar meer een inspirerende avond vol ideeën en praktische tips. De cursus wordt gegeven op woensdag 1 september van 19 tot 21:30u. Als de pandemie geen roet in het eten gooit, dan vindt de cursus plaats bij het Dijkmagazijn (Dijk 41 in Beuningen). Geef u op door een email te sturen naar: vording@beuningen.nl