Definitieve schetsontwerpen Fagot, Gitaar, Triangel en Trompet

De Triangel krijgt groot onderhoud aan het riool. We breken de straat open. Dat is meteen een mooi moment om deze straat anders in te richten. Ook de pleintjes op de Fagot, Gitaar en Trompet, richten we anders in. Samen met een aantal bewoners uit deze straten zijn we aan de slag gegaan om plannen te maken.

We zijn samen met de bewoners twee keer samengekomen. Daarna keek de gemeente samen met een landschapsarchitecte nog eens naar alle reacties. We beoordeelden welke aanpassingen we mee konden nemen in het definitieve schetsontwerp. We pasten het eerste schetsontwerp aan binnen de mogelijkheden, kaders en randvoorwaarden. Denk aan veiligheid, budget, onderhoud en erfgrenzen. 

De definitieve schetsontwerpen zijn nu klaar. Deze laten we op deze pagina aan u zien. Het schetsontwerp is definitief wat wil zeggen dat u hierop niet meer kunt reageren. 

Technisch ontwerp

Het definitieve schetsontwerp werken we nu verder uit tot een technisch plan. Daarbij kijken we onder andere naar de ligging van kabels en leidingen in de grond. Daaruit kan blijken dat we toch nog aanpassingen moeten doen. Als dit het geval is, laten we u dit weten. Dat doen we als we de technische ontwerpen af hebben.