Transitievisie Warmte 1.0

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen, zoals CO2, meer uit te stoten. Door onze gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Zo dragen we ons steentje bij om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt door klimaatverandering.

We staan voor grote uitdagingen en daarom gaan we dingen anders gaan doen. We gaan van koken en stoken op aardgas over op groene, duurzame (= wat lange tijd meegaat) warmteoplossingen. Deze verandering noemen we ook wel de ‘warmtetransitie’.

De warmtetransitie is niet van de één op de andere dag klaar. Er komt veel bij kijken. Dit proces willen we ook zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom stellen we als gemeente samen met onze partners een ‘Transitievisie Warmte’ op. Alle andere gemeenten in Nederland doen dat ook. In 2021 stelden we de Transitievisie Warmte 1.0 op. 

In de Transitievisie Warmte staat hoe we de komende dertig jaar aan de slag gaan. Hoe we gebouwen in de gemeente Beuningen aardgasvrij maken. We geven antwoord op vragen als: Hoe worden we dan aardgasvrij? Waar starten we in Beuningen mee? En wat is daarvoor het beste moment?

In de warmtetransitie staan we nog aan het begin. Onze omgeving, wetten, regels en technieken ontwikkelen zich steeds verder. Daarom vullen we onze Transitievisie Warmte tenminste iedere vijf jaar aan met de nieuwste kennis, inzichten en ideeën. Het visiedocument dat gemaakt is en waarover u leest op deze website, is de eerste verkenning van het vraagstuk. Vandaar Transitievisie Warmte 1.0.

Via deze website is de ontwikkeling van onze Transitievisie Warmte te volgen.