Waarom deze visie?

In 2016 ondertekenden 196 landen het klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag spraken al deze landen af om in de toekomst minder CO2 uit te stoten. In 2050 mag er bijna geen CO2-uitstoot meer zijn. Om dit te bereiken wil Nederland in 2050 geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas en benzine, meer gebruiken. Hier hoort ook bij dat we steeds meer gebruik gaan maken van zonne-energie en windenergie. Deze grootschalige verandering in de energie die we dagelijks gebruiken, noemen we de ‘energietransitie’.

Ook op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau zijn plannen gemaakt om te voldoen aan de ambities uit het klimaatverdrag van Parijs. Op nationaal niveau ondertekenden overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere koepels en instellingen het Klimaatakkoord. De Rijksoverheid werkt aan wetten, regels en manieren om de energietransitie te betalen.

Regionale Energie Strategie

Regionaal is de Regionale Energie Strategie (RES) belangrijk. Gemeenten werken hierin samen. Zij kijken op welke manieren duurzame elektriciteit – zoals zonne-energie en windenergie – wordt opgewekt. Wij zijn onderdeel van de Regionale Energie Strategie Arnhem – Nijmegen. In onze Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is onderzocht welke (duurzame) warmtebronnen er in onze regio zijn. En hoe deze warmtebronnen het beste verdeeld kunnen worden. In de RES 1.0 heet dit hoofdstuk de Regionale Structuur Warmte. Voor onze gemeente is de mogelijke inzet van warmte van de afvalenergiecentrale ARN in Weurt belangrijk. Samen met omliggende gemeenten onderzoeken we of we hiermee wat kunnen.

Energiek Beuningen

Ook wij werken aan de energietransitie. Onze gemeenteraad stelde in 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vast. Daarin staat onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarbij gaan we vooral uit van de inzet van wind- en zonne-energie in onze gemeente. Onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, gaat verder dan het Gelders Energieakkoord en het landelijk Klimaatakkoord, waarin energieneutraal zijn in 2050 de ambitie is. Op de website Energiek Beuningen staat meer informatie over onze energievisie.

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het aardgasvrij maken van alle gebouwen in Nederland. Deze verandering noemen we ook wel de ‘warmtetransitie’. In de ‘Transitievisie Warmte 1.0’ geven we hiervoor de eerste aanzet. 

Wij stemmen af op en sluiten aan bij het landelijke Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie. We houden de voortgang in onze gemeente in de gaten. Als dat nodig is, stellen we de Transitievisie Warmte bij. Dit controleren we tenminste elke vijf jaar. We verwerken onze plannen in de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Daarin staat dan hoe we de leefruimte in onze gemeente van goede kwaliteit houden. 

Waarom een visie voor aardgasvrij?

De warmtetransitie is niet van de één op de andere dag klaar. Er komt veel bij kijken. Het is een proces wat jaren duurt. We maken samen met verschillende partners de Transitievisie Warmte. Vanaf 2021 geldt de Transitievisie Warmte 1.0. In deze visie is te lezen hoe we op basis van huidige inzichten huizen, kantoren en andere gebouwen in onze gemeente uiterlijk in 2050 verwarmen zonder aardgas. 

De visie geeft antwoord op vragen

  • Hoe kunnen we de gebouwen in de gemeente Beuningen duurzaam verwarmen zonder aardgas? 

Er zijn verschillende manieren om huizen en gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, een warmtenet of door duurzame gassen in ons gasnet te gebruiken. Het ligt er maar net aan wat technisch en financieel kan en wat inwoners willen. Op een zogeheten ‘WAT-kaart’ is voor de hele gemeente te zien wat nu een oplossing kan zijn om gebouwen duurzaam te verwarmen.

  • Wat is onze strategie om gebouwen in de gemeente Beuningen zonder aardgas te verwarmen?

Alle huizen en gebouwen tegelijk van het aardgas af kan niet. In het ene gebied is het makkelijker om een andere oplossing te realiseren dan in het andere. Dat komt door bijvoorbeeld bouwjaar, energielabel en de spreiding van gebouwen over een gebied (de bebouwingsdichtheid). Daarom maken we een tijdpad. In een aantal gebieden zetten we voor 2030 al stappen om aardgasvrij te worden. Denk dan aan het besparen van energie en het isoleren van uw woning.