Onze visie

Vanuit het klimaatakkoord spelen de gemeenten een belangrijke rol in het waarmaken van de klimaatafspraken. Zo ook voor het aardgasvrij maken van Beuningen. Het aardgasvrij maken van onze gebouwen noemen we de ‘warmtetransitie’.

Hoe komen we tot een aardgasvrij Beuningen? Met wie, welke mogelijkheden zijn er en waar starten we mee? Dit beschrijven we in deze Transitievisie Warmte 1.0. Deze visie is slechts het startpunt van de warmtetransitie; veel is nog onzeker. Daarom actualiseren we de visie elke vijf jaar.

Een belangrijk uitgangspunt voor de warmtetransitie is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn voor onze inwoners en eigenaren van gebouwen. Daarvoor zijn we mede afhankelijk van de regels en de geboden mogelijkheden door de Rijksoverheid. Zonder extra geld en duidelijke wet- en regelgeving is het namelijk niet mogelijk om onze gemeente voor 2050 aardgasvrij te maken.

De overstap naar aardgasvrij heeft gevolgen voor ons allemaal. Van inwoners tot bedrijven; iedereen heeft een bijdrage te leveren aan een aardgasvrij Beuningen. De eerste stap daarbij is het besparen van energie. Dit is uiteindelijk niet alleen goed voor ons klimaat, maar ook voor uw portemonnee. Ook kunt u alvast overstappen naar elektrisch koken, onafhankelijk van wat het uiteindelijke alternatief wordt in uw wijk.

Zo gaan we samen op weg naar een aardgasvrij Beuningen!

Waarom een visie voor aardgasvrij?

Samenvatting Transitievisie Warmte

Lijst met begrippen

De informatie uit het rapport Transitievisie Warmte 1.0 staat op deze website toegankelijk per thema uitgeschreven. Wilt u de informatie over onze Transitievisie Warmte 1.0 gebundeld lezen, download dan het rapport Transitievisie Warmte 1.0 gemeente Beuningen (pdf, 39MB).