Hoe staan we er nu voor als gemeente

In onze gemeente staan ruim 11.500 woningen. Deze staan in de kernen Beuningen, Ewijk, Weurt, Winssen en in het buitengebied. Er wonen ruim 26.000 inwoners. Het totale gasverbruik voor onze woningen is bijna 14 miljoen m3 per jaar.

Totaal gasverbruik woningen 13.883.000 m3, totale energiekosten € 11.501.000, 11.539 woningen

Onder de gebouwde omgeving vallen niet alleen woningen. Daaronder vallen ook winkels, kantoren, dorpshuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen, andere bedrijven en (maatschappelijke) voorzieningen. Deze bedrijven en instellingen verbruiken jaarlijks nog eens ruim 12 miljoen m3 aardgas.

In onze gemeente maken we al veel duurzame energie, vooral bij afvalenergiecentrale ARN en rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI (beiden in Weurt). De ARN leverde in 2018 bijvoorbeeld ruim 2,6 miljoen m3 groen gas van aardgaskwaliteit. De ARN levert ook warmte voor het warmtenet van de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront. We onderzoeken – samen met onze buurgemeenten – of de warmte van de ARN ook aan andere gemeenten geleverd kan worden. De eerste resultaten van dit onderzoek – uit het voorjaar van 2021 – zijn positief. Beuningen is één van de gebieden die in beeld is voor levering van deze warmte. Komende tijd doen wij samen met onze buurgemeenten verder onderzoek naar de verdeling van deze warmte.