Speelbeleid

De gemeente moet flink bezuinigen op speelplekken. Ruim de helft van de speelplekken gaat binnenkort helaas verdwijnen.

De speelplekken die behouden blijven, noemen we de ‘basisvoorziening’. Tegelijkertijd geven we inwoners graag de mogelijkheid om zelf actief te worden bij het speelvriendelijk maken van hun buurt of dorp.

In 2015 en 2016 hielden we een enquête, bezochten we alle wijken en dorpen en gingen we op verschillende momenten in gesprek met inwoners en professionals. Hieruit zijn plannen voor de basisvoorziening spelen per dorp of wijk gekomen. Deze plannen stelde het college van B&W eind 2016 vast. Hieronder ziet u per dorp of wijk hoe de basisvoorziening spelen er in uw buurt gaat uitzien.

Basisvoorziening

De kern Beuningen is verdeeld in vier wijken. Op de onderstaande kaart kunt u zien in welke wijk u woont.

Plattegrond van basisscholen en wijken kern Beuningen

‘Werk aan de Speeltuin’

Verschillende inwoners gaven (bijvoorbeeld bij de dorps- en wijkbijeenkomsten) aan geïnteresseerd te zijn om een handje te helpen. Voor deze inwoners organiseerden we begin 2017 informatiebijeenkomsten. Hierin bespraken we wat bewoners kunnen en willen doen om een speelplek veiliger of leuker te maken en welke ondersteuning zij hierbij kunnen krijgen. Er zijn twee opties:

  • Het oprichten van een speeltuinwerkgroepje, uitsluitend bedoeld voor speelplekken uit de basisvoorziening*, dus speelplekken waarvan de gemeente het beheer en onderhoud blijft doen.
  • Het oprichten van een speeltuinstichting, bedoeld voor speelplekken die verdwijnen. Bewoners kunnen zo’n speelplek ‘redden’ door het beheer en onderhoud van de gemeente over te nemen.

*Controleer voor de complete lijst het overzicht onder ‘basisvoorziening’     

Speeltuinwerkgroepen

Veel speeltuinen uit de basisvoorziening  hebben inmiddels een speeltuinwerkgroepje. Een aantal omwonenden houdt een oogje in het zeil, organiseert soms activiteiten of een opruimmiddag. Deze bewoners zijn ook contactpersoon voor de gemeente. Hieronder ziet u welke speeltuinen zo’n speeltuinwerkgroepje hebben. Staat de speeltuin in uw buurt er niet bij en wilt u ook een oogje in het zeil houden? Neem dan contact op met onze wijkbeheerder Salin Orie, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente of via emailadres gemeente@beuningen.nl. Hier vindt u een lijst met de speeltuinen waar een werkgroepje actief is.

Beuningen: Speeltuin Klaverweide, Speeltuin Schaarweide, Speeltuin de Schacht, Speeltuin de Steenhouwer en Speeltuin Voet.
Ewijk: Speeltuin Fagot en Speeltuin Keizershoeve.
Winssen: nieuwe speelplek Kerkpad.

Let op! Een speeltuinwerkgroep is alleen bedoeld voor speelplekken uit de basisvoorziening. Controleer hiervoor het overzicht onder ‘basisvoorziening’.

Speeltuinstichtingen

Speeltuinen die niet in de basisvoorziening zitten, gaan verdwijnen. Behalve als bewoners het beheer en onderhoud van deze plekken overnemen van de gemeente. Vanaf half 2017 tot voor kort zijn wij met een tiental groepen in gesprek geweest die deze stap wilden gaan zetten. Zij hebben stichtingen opgericht en er zijn afspraken met de gemeente vastgelegd in een beheerovereenkomst. De stichtingen hebben een grote verantwoordelijkheid, maar blijven nauw samenwerken met de gemeente. Op dit moment kunt u geen speelplekken meer overnemen. De toestellen van de op te heffen speelplekken krijgen een andere bestemming. Hier vindt u een lijst van speeltuinen die onder een stichting (gaan) vallen.

Beuningen: Speeltuin Augustuslaan, Speeltuin Balmerd, Speelplek Dromedaris (deels) en Speeltuin Snoekgracht
Ewijk: Speeltuin Gildcamp/Scheefcamp, plein MFA Den Elt (deels) en Speelplek de Viool.
Weurt: Speeltuin Dorpsplein (heet nu Speeltuin Noorderzon) en speeltuin Laan 1945 (heet nu Speeltuin Zuiderzon).

Na de zomervakantie van 2018

  • Is de eerste speelplek (Noorderzon in Weurt) feestelijk overgedragen aan de door bewoners opgerichte Stichting Ontmoetingsplaatsen Weurt.
  • Dragen we nog een aantal speelplekken over aan bewoners (de speelplekken waar geen toestellen vervangen hoeven te worden).
  • Maken we een plan voor het verwijderen, vervangen en herplaatsen van toestellen en grond zoals afgesproken met de verschillende werkgroepjes en stichtingsbesturen.
  • Besteden we deze opdracht aan. Dat wil zeggen dat we een geschikte aannemer zoeken om het hele plan uit te voeren.

Vanaf oktober/ november 2018

  • Start de aannemer met het verwijderen, vervangen en herplaatsen van toestellen en grond. Direct aanwonenden ontvangen hierover een bericht. Vanwege verwachte weersomstandigheden in herfst en winter,  duurt dit tot in het voorjaar.

Voorjaar 2019 tot aan de zomer

  • Dragen we de overige speelplekken over aan bewoners. 
  • Organiseren we iets om speeltoestellen die over zijn een nieuwe bestemming te geven. We denken hierbij aan een veiling. Pas als het traject met de aannemer is afgerond nemen we een definitief besluit hierover. Uitleg over de toestellen staat onderaan bij de veelgestelde vragen.

In de tussentijd

  • Dragen wij er zorg voor dat speelplekjes die (nog) gebruikt worden veilig zijn.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft. In deze lijst met veelgestelde vragen beantwoorden wij een aantal vragen. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 14 024.