Speelbeleid

De gemeente moet flink bezuinigen op speelplekken. Ruim de helft van de speelplekken gaat binnenkort helaas verdwijnen.

Werkzaamheden in uw buurt

We starten met de werkzaamheden. Woont u in de directe omgeving van een speelplek waar werkzaamheden gebeuren dan ontvangt u hierover bericht van de aannemer.

Wat gaat er gebeuren?

We gaan speelplekken verbeteren en speelplekken verwijderen. Hieronder ziet u, per dorp, wat er gaat gebeuren met de speelplekken.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Misschien staat uw vraag op de lijst veelgestelde vragen. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Marco Vissers (projectleider uitvoering speelbeleid) via telefoonnummer 14 024.

Overnemen van speelplekken

In 2019 nemen speeltuinstichtingen een paar speelplekken over. De gemeente is hierover in gesprek met de bewoners. Helaas is het niet meer mogelijk om nieuwe speelplekken over te nemen.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik: hoe zat het ook al weer met de speelplekken?

Het speelbeleid

Begin 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Spelen 2016-2026’ vastgesteld. Vervolgens heeft het college van B&W de basisvoorziening spelen 2016-2026 vastgesteld. Hierin staat welke speeltuintjes er straks bij u in de buurt zijn. Meer informatie hierover vindt u hier:

De kern Beuningen is verdeeld in vier wijken. Op de onderstaande kaart kunt u zien in welke wijk u woont.

Plattegrond van basisscholen en wijken kern Beuningen

Speeltuinwerkgroepjes

Bij veel speeltuinen uit de basisvoorziening is een speeltuinwerkgroep actief. Zo’n groepje, van buurtbewoners, houdt een oogje in het zeil, organiseert activiteiten en/of houdt de speeltuin schoon. De werkgroepjes zijn contactpersoon voor de gemeente. Hieronder ziet u welke speeltuinen al een werkgroepje hebben. Staat uw speeltuin er niet bij en wilt u graag meehelpen? Neem dan gerust contact op met onze wijkcoördinatoren Salin Orie en Twan Willemse. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 024 of gemeente@beuningen.nl.

  • Beuningen: speeltuinen dichtbij de Klaverweide, Schaarweide, de Schacht, Steenhouwer en de Voet
  • Ewijk: speeltuinen dichtbij de Fagot en Keizershoeve I
  • Winssen: speeltuin Kerkpad

Speeltuinstichtingen

Een paar gemeentelijke speelplekken zijn (of worden op korte termijn) overgedragen aan bewoners. De bewoners hebben hiervoor stichtingen opgericht. Err zijn afspraken met de gemeente vastgelegd in een beheerovereenkomst. De stichtingen en de gemeente blijven in de toekomst nauw samenwerken.
Hier vindt u de lijst van speeltuinen die onder een stichting (gaan) vallen.

  • Beuningen: speeltuin Augustuslaan, speeltuin de Balmerd, speeltuin Snoekgracht en deel van de openbare ruimte bij basisschool de Dromedaris
  • Ewijk: speeltuin Gildcamp/Scheefcamp, (deel) plein MFA ’t Hart en speeltuin de Viool
  • Weurt: speeltuin Noorderzon (eerder Dorpsplein) en speeltuin Zuiderzon (eerder Laan 1945)

U kunt helaas geen speelplek meer van de gemeente overnemen.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft. In deze lijst met veelgestelde vragen beantwoorden wij een aantal vragen. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 14 024.