Speelbeleid

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er flink bezuinigd moest worden op speelplekken. In het voorjaar van 2019 hebben we veel speeltoestellen vervangen en herplaatst. De toestellen die zijn vrijgekomen worden via een openbare online veiling verkocht.

Door het inkrimpen van het aantal speelplekken zijn ongeveer 100 toestellen vrijgekomen. Van deze speeltoestellen doet de gemeente afstand. Deze worden via een openbare online veiling van 7 juni tot en met 23 juni verkocht, zodat deze een nieuwe bestemming kunnen vinden. Een duurzame oplossing waardoor de levensduur wordt verlengd.

Heeft u interesse in een speeltoestel?

Bijvoorbeeld voor in uw tuin, op het schoolplein of bij uw vereniging? Dan kunt u een bod uitbrengen op de veiling. Deze veiling is openbaar, dus iedereen kan hier een bod uitbrengen.

Hoe werkt het precies?

De online veiling opent op vrijdag 7 juni 2019 om 16.00 uur en sluit op maandag 24 juni 2019 om 20.00 uur. Op 13 juni wordt er een kijkdag georganiseerd van 13.00 tot 15.00 uur op de gemeentewerf in Beuningen. Dan kunt u de speeltoestellen ‘in het echt’ bekijken. Wilt u meebieden? Maak dan voorafgaand aan de veiling alvast een gratis inlogaccount aan. Na uw registratie volgt nog een verificatie via telefoon en per e-mail. Een notaris ziet erop toe dat de veiling goed verloopt.

Let op! Het is goed om te weten dat het (her)plaatsen van een speeltoestel kosten met zich meebrengt. Er zijn kosten voor vervoer en plaatsing. Voor sommige toestellen is een speciale valondergrond nodig of een bepaalde ruimte eromheen voor de veiligheid. Plaatst u het speeltoestel op een openbaar toegankelijke plek zoals bijvoorbeeld bij een vereniging, dan moet het speeltoestel opnieuw gekeurd worden. Hieraan zijn kosten verbonden.

De veiling wordt georganiseerd door OVM | Group en is te vinden op www.onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/2610.

Wat gebeurt er na de veiling?

Na de sluitingstijd wordt de veiling gesloten. De hoogste bieders ontvangen direct bericht dat zij de hoogste bieders zijn en dat de termijn van gunning is ingegaan. Als de gemeente het eens is met de gunning, ontvangen de bieders per e-mail een aankoopfactuur.

Afhaaldag speeltoestellen

De gekochte speeltoestellen kunnen afgehaald worden op 28 juni van 9.00-14.00 uur. Kopers ontvangen vooraf een adviestijd om eventuele drukte te spreiden.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de veiling?

De opbrengst van de veiling zal terugvloeien naar de algemene middelen, de ‘huishoudpot’, van de gemeente. Er wordt een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om dit geld te besteden aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Beuningen.

Vragen

Heeft u vragen over de veiling? Kijk dan op de website van onlineveilingmeester of neem contact op met  Marco Vissers (projectleider uitvoering veiling speeltoestellen) via telefoonnummer 14 024.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 hebben we veel speeltoestellen vervangen en herplaatst.

Wat is er gebeurd?

Speelplekken zijn verbeterd en verwijderd. Hieronder ziet u, per dorp, wat er is gebeurd met de speelplekken.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Misschien staat uw vraag op de lijst veelgestelde vragen. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Salin Orie (wijkcoördinator) via telefoonnummer 14 024.

Overnemen van speelplekken/nieuwe speelplekken

Speeltuinstichtingen hebben een paar speelplekken van de gemeente overgenomen. Helaas is het niet mogelijk om speelplekken van de gemeente over te nemen. Mocht u in de toekomst een nieuwe speelplek in willen richten, dan moet dat voor eigen rekening en in eigen beheer. De gemeente denkt graag met u mee. Vanaf de zomer 2019 kunt u hierover contact opnemen met Salin Orie (wijkcoördinator) via telefoonnummer 14 024 of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik: hoe zat het ook al weer met de speelplekken?

Het speelbeleid

Begin 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Spelen 2016-2026’ vastgesteld. Vervolgens heeft het college van B&W de basisvoorziening spelen 2016-2026 vastgesteld. Hierin staat welke speeltuintjes er straks bij u in de buurt zijn. Meer informatie hierover vindt u hier:

De kern Beuningen is verdeeld in vier wijken. Op de onderstaande kaart kunt u zien in welke wijk u woont.

Plattegrond van basisscholen en wijken kern Beuningen

Speeltuinwerkgroepjes

Bij veel speeltuinen uit de basisvoorziening is een speeltuinwerkgroep actief. Zo’n groepje, van buurtbewoners, houdt een oogje in het zeil, organiseert activiteiten en/of houdt de speeltuin schoon. De werkgroepjes zijn contactpersoon voor de gemeente. Hieronder ziet u welke speeltuinen al een werkgroepje hebben. Staat uw speeltuin er niet bij en wilt u graag meehelpen? Neem dan gerust contact op met wijkcoördinator Salin Orie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 024 of gemeente@beuningen.nl.

  • Beuningen: speeltuinen dichtbij de Klaverweide, Schaarweide, de Schacht, Steenhouwer en de Voet
  • Ewijk: speeltuinen dichtbij de Fagot en Keizershoeve I
  • Winssen: speeltuin Kerkpad

Speeltuinstichtingen

Een paar gemeentelijke speelplekken zijn (of worden op korte termijn) overgedragen aan bewoners. De bewoners hebben hiervoor stichtingen opgericht. Err zijn afspraken met de gemeente vastgelegd in een beheerovereenkomst. De stichtingen en de gemeente blijven in de toekomst nauw samenwerken.
Hier vindt u de lijst van speeltuinen die onder een stichting (gaan) vallen.

  • Beuningen: speeltuin Augustuslaan, speeltuin de Balmerd, speeltuin Snoekgracht en deel van de openbare ruimte bij basisschool de Dromedaris
  • Ewijk: speeltuin Gildcamp/Scheefcamp, (deel) plein MFA ’t Hart en speeltuin de Viool
  • Weurt: speeltuin Noorderzon (eerder Dorpsplein) en speeltuin Zuiderzon (eerder Laan 1945)

U kunt helaas geen speelplek meer van de gemeente overnemen. Mocht u in de toekomst een nieuwe speelplek in willen richten, dan moet dat voor eigen rekening en in eigen beheer. De gemeente denkt graag met u mee. Vanaf de zomer 2019 kunt u hierover contact opnemen met Salin Orie (wijkcoördinator) via telefoonnummer 14 024 of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft. In deze lijst met veelgestelde vragen beantwoorden wij een aantal vragen. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 14 024.