Geef uw reactie

Wij nodigen u graag uit om in een vroeg stadium mee te praten over woningbouw. Het omgevingsprogramma legt kaders en randvoorwaarden voor woningbouw vast. Per kern nodigen wij belanghebbende en geïnteresseerde uit om een reactie te geven op het stuk (het structuurmodel). Deze reacties worden objectief samengevat in een reactienota. Deze reactienota’s worden met het Omgevingsprogramma vastgesteld door de gemeenteraad. In het vervolg zullen belanghebbende en geïnteresseerde betrokken worden bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen.

Op dit moment kunt u niet meer reageren op de structuurmodellen voor Winssen en Ewijk. De gemeenteraad heeft alle reacties afgewogen en het Omgevingsprogramma Woningbouw 2.0 vastgesteld. In de bijlagen van het Omgevingsprogramma Woningbouw 2.0 vind u de reactienota Winssen en de reactienota Ewijk terug. In de reactienota zijn alle ontvangen reacties per thema samengevat en van een reactie van het college van B&W voorzien. 
De nog komende structuurmodellen volgen dezelfde procedure als Winssen en Ewijk. De data voor gesprekstafels worden op de gemeentepagina gepubliceerd en de inwoners van de desbetreffende kern ontvangen thuis een brief.