Geef uw reactie op het structuurmodel Ewijk

Zoals u weet is er in de regio, maar ook in Beuningen een flink tekort aan woningen. Daar willen we als gemeente graag iets aan doen. Daarom onderzochten we de afgelopen maanden waar in Ewijk extra woningen kunnen worden gebouwd.

In de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de gemeenteraad het concept Panorama 2040 vastgesteld, daarin zijn de woningbouwlocaties opgenomen. Deze woningbouwlocaties hebben we nu voor Ewijk verder uitgewerkt in een ‘structuurmodel’.

Graag nodigen wij u uit om op dit ‘structuurmodel’ te reageren. Dit kan zowel online als fysiek door het deel te nemen aan de gesprekstafels.

Gesprekstafels

U kunt uw reactie geven tijdens de “Week van Ewijk”. Deze vindt plaatst van 15 tot en met 17 november. U kunt deelnemen aan de gesprekstafels in MFA ’t Hart. 

Deelname aan een gesprekstafel duurt 60 minuten. Indeling gaat op volgorde van inschrijving.De tijden waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

  • Maandag 15 november 19.00u, 20.00u en 21.00u
  • Woensdag 17 november 15.00u, 16.00u, 19.00u, 20.00u en 21.00u

Wilt u het specifiek over een deelgebied hebben, geef dit dan aan. De deelgebieden zijn Ewijk West (ten westen van de Burgemeester Sprengerlaan en Luit) of Ewijk Zuid (ten zuiden van de Koningsstraat). Wij houden bij de indeling van de gesprekstafels rekening met uw voorkeur.

Let op, de locaties ten noorden van de Van Heemstraweg worden opgenomen in het structuurmodel voor het Oeverwallengebied dat in de loop van 2022 gereed komt. Deze locaties komen niet aan bod tijdens de gesprekstafels van Ewijk.

Aanmeldformulier gesprekstafel

Heeft u coronagerelateerde klachten? Blijf dan thuis en reageer via de website.

Schriftelijk reageren

Het structuurmodel voor Ewijk staat vanaf 9 november online. Wij ontvangen graag uw reactie op het structuurmodel. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 7 december 2021.

Reactieformulier