Geef uw reactie op de structuurmodellen

Zoals u weet is er in de regio, maar ook in Beuningen een flink tekort aan woningen. Daar willen we als gemeente graag iets aan doen. Daarom onderzochten we de afgelopen maanden waar extra woningen kunnen worden gebouwd.

In de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de gemeenteraad het concept Panorama 2040 vastgesteld, daarin zijn de woningbouwlocaties opgenomen. Deze woningbouwlocaties hebben we nu voor Winssen en Ewijk verder uitgewerkt in een ‘structuurmodel’.

Op diverse manieren heeft u kunnen reageren op de structuurmodellen voor Winssen en Ewijk. Dit kon door het reactieformulier in te vullen of door deel te nemen aan de fysieke en online gesprekstafels. Op 9 mei is de laatste kans om in gesprek te gaan over de woningbouw in Ewijk. In dit nieuwsbericht leest u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Op dit moment kunt u niet meer reageren op het structuurmodel voor Winssen, de gemeenteraad heeft alle reacties afgewogen en het structuurmodel 1.0 vastgesteld.