Woningbouwvisie

Beuningen is een aantrekkelijke gemeente in de groene metropoolregio. In deze regio is de wens naar meer woningen groot, ongeveer 60.000 woningen tot 2040. Beuningen wil hierin helpen. Uiteindelijk wil Beuningen doorgroeien van de ongeveer 26.000 inwoners nu naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Met het uitspreken van deze ambitie volgt direct daarop de vraag: waar kunnen deze woningen dan komen?

Het panorama geeft hier antwoord op. Het schetst het toekomstbeeld met mogelijk geschikte woningbouwlocaties tot 2040. De Raad stelde in 2020 ruime zoekgebieden vast voor woningbouw. Deze zijn nu voor tot dit panorama verder onderzocht. Via bijvoorbeeld landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en milieubelemmeringen zijn geschikte plekken voor woningbouw naar voren gekomen. Daarbij is gekozen voor een nieuwe ruimtelijke richting. Een richting waarin Beuningen de keuze maakt om te groeien. 

Beuningen wil groeien en het dorpse karakter houden. Ook wil Beuningen meer stedelijke accenten toevoegen. We kiezen er voor om de kernen niet aan elkaar te laten groeien. Naast groen, blauw, ruimte en rust vindt je straks in Beuningen veel duurzame woningen en klimaat adaptieve innovaties. 

De nieuwe woningen versterken de vier mooie dorpen die Beuningen rijk is. Vier dorpskernen die herkenbaar zijn en blijven. Daarnaast zijn ze klaar voor de toekomst en verbonden met elkaar en het omringende landschap. Dat maakt de opdracht breder dan woningbouw alleen. Ook nemen we  recreatieve uitloopgebieden en groene verbindingen mee in het ontwerp. Het resultaat is een toekomstbeeld voor wonen voor de hele gemeente. En daarnaast een toekomstbeeld voor iedere kern. Deze geeft duidelijke ontwikkelingsrichtingen voor de woningbouwuitbreiding. 

Daarmee is het doel van het panorama bereikt: het in beeld brengen van de mogelijke woningbouwlocaties die Beuningen versterken als aantrekkelijke plek om te wonen in de regio. 

Wat voorafging

Tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw was de gemeente Beuningen een rustige, landelijk gelegen gemeente met vier dorpen. De dorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. Van oudsher waren dit kleine nederzettingen met een agrarische oorsprong.  In het begin waren ze met elkaar verbonden door een fijnmazig stelsel aan linten. Later werden ze verbonden door de Van Heemstraweg. Deze doorgaande route is nu nog steeds een belangrijke verbinding binnen de gemeente.

Kaart van de gemeente Beuningen in 1940

De oorspronkelijke historische dorpskernen liggen op de oeverwallen van de Waal. Met onder aan de rivierdijk de kernen Weurt en Winssen en daar wat verder vanaf Beuningen en Ewijk.  

In de eerste jaren na de oorlog werd in de gemeente Beuningen nog niet veel gebouwd. Later werden de eerste uitbreidingswijken gebouwd. Alleen Weurt maakte gelijk een grote stap met het bouwen aan de zuidkant van de Van Heemstraweg. Vanaf eind jaren zeventig maakte de gemeente Beuningen als groeikern diverse groeispurten door. Vooral in Ewijk en Beuningen werd veel gebouwd. 


Kaart van de gemeente Beuningen in 1980

Op een paar uitzondering na zijn het vooral allemaal ruim opgezette woonwijken met vooral huizen met tuin. Samen met de uitbreiding van de wegen groeiden Weurt, Beuningen en Ewijk steeds dichter naar elkaar toe. 

Aan de vooravond van een nieuwe grote bouwopgave rijst daarmee de vraag: hoe nu verder? Als we op dezelfde manier doorgaan betekent dit dat de kernen van Ewijk, Beuningen en Weurt aan elkaar groeien. En dat er steeds meer verdwijnt van het groen, het water, de ruimte en de rust. Het is tijd voor een andere aanpak!


Kaart van de gemeente Beuningen in 2020

Meer dan alleen groei

Beuningen wil verder doorgroeien om in ieder geval alle eigen inwoners een woning te bieden. Ook is het belangrijk voor de voorzieningen dat we blijven groeien zodat de scholen bijvoorbeeld blijven bestaan. 

Daarnaast wil Beuningen een rol spelen in de regionale woningbehoefte. Zo kunnen mensen uit Nijmegen en Wijchen en Druten ook een plekje vinden in Beuningen. Beuningen is aantrekkelijk voor mensen die houden van het dorpse en landelijke karakter. Maar Beuningen heeft veel meer moois te bieden. Het uiterwaardengebied bijvoorbeeld waar volop gewandeld, gezwommen en gefietst kan worden. 

We willen groeien maar niet ten koste van onze rust, ruimte en de groen/blauwe omgeving. Voor de toekomst moeten we denken aan duurzaamheid en klimaatverandering. Het is noodzakelijk een duidelijke aanpak te kiezen. Daarvoor is en slimme groeistrategie nodig. Om de regionale ambitie te halen is bouwen binnen de bestaande kernen niet genoeg. Deze initiatieven staan buiten het Omgevingsprogramma woningbouw. Het Omgevingsprogramma Woningbouw gaat dus in principe over uitbreiding.

Belangrijk in de groeistrategie is dat je hier aantrekkelijk woont. Het landschap, de natuur, de parken en de recreatieve mogelijkheden zijn daarbij heel belangrijk. En een groeistrategie die verder gaat dan alleen de tot nu toe ontwikkelde dorpse woonmilieus en uitbreidingswijken. Maar vooral een groeistrategie met een duidelijke keuze: dorps houden wat nog dorps is (Winssen) en stedelijke accenten leggen (richting Nijmegen). 

In de uitwerking betekent dit dat we in Weurt, Beuningen en Ewijk niet alleen eengezinswoningen met een tuin realiseren maar ook wat hogere bebouwing (appartementen) maken. Door compacter te bouwen zorgen we ervoor dat we ruimte besparen. Hierdoor groeien de dorpskernen niet aan elkaar vast. Winssen heeft nog het echte dorpse karakter dat we graag behouden. Zo is er binnen de gemeente ruimte voor groei met behoud van de Beuningse woonkwaliteit en de eigen identiteit.


Toekomstbeeld zonder kaders

Panorama authentiek Beunings met een vleugje stad
Toekomstbeeld Panorama Authentiek Beunings met een vleugje stad