Wat is het Omgevingsprogramma Woningbouw?

Woningbouw is één van de onderdelen die we in de omgevingsvisie opnemen. We hebben een belangrijke taak om meer woningen te bouwen voor nu en de toekomst.

Op 17 november 2020 stelde de Raad van de gemeente Beuningen de ambitie vast. Hierin staat dat we willen doorgroeien naar een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen. Dat gebeurt niet in een keer maar in verschillende fasen. We willen groeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Hiervoor stellen we een Omgevingsprogramma Woningbouw op. In het programma beschrijven we wat de kwaliteit van de woningen moet zijn. Ook onderzoeken we hoeveel woningen we willen bouwen. Het Omgevingsprogramma Woningbouw moet antwoord geven op de vraag ‘Hoe willen we het doen? We verwachten dat het Omgevingsprogramma Woningbouw eind 2021 gereed is en dat deze dan op deze website terug te vinden is.

Hoe maken we een omgevingsprogramma? 4 Stappen

Het Omgevingsprogramma Woningbouw stellen we op in 4 stappen:
Stap 1: In kaart brengen kansen en belemmeringen
Stap 2: Bestuderen van de zoekgebieden: Panorama 2040
Stap 3: Kaders en randvoorwaarden
Stap 4: Uitwerken zoekgebieden, planning projecten en procesafspraken

Waarop baseren we het? 10 puntenplan

De Raad heeft op 17 november 2020 een 10 punten motie aangenomen. Dit plan geeft de richting aan voor de woningbouw in de toekomst. Het plan geeft een stukje duidelijkheid en vertrouwen aan de betrokken partijen. Het 10 puntenplan zegt iets over inhoud en proces. In de motie 10 puntenplan is hier meer over te lezen.

Wat is een omgevingsprogramma?

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat over alle beleidsterreinen die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. Eén van de hulpmiddelen binnen de Omgevingswet is een programma. Een omgevingsprogramma is een flexibel hulpmiddel dat de overheid gebruikt in verschillende fasen van de beleidscyclus. Het geeft een programma weer voor de korte termijn. Een programma is uitvoeringsgericht en kent toekomstgerichte onderdelen. Voor meer informatie over een programma in de omgevingswet: kijk op het omgevingswetportaal.

Bekijk direct het panorama