Structuurmodel per kern

Het structuurmodel per kern is een vervolg op het concept Panorama 2040 dat de gemeente Beuningen heeft opgesteld voor de toekomstige woningbouw. Het toekomstbestendig maken van de bestaande dorpen is daarin het uitgangspunt. Bij alle dorpen zijn daarom, vanuit het leidende thema “Authentiek Beunings met een vleugje stad”, gebieden voor nieuwe woningbouw aangegeven.
Het concept Panorama 2040 is aan de inwoners van de gemeente Beuningen voorgelegd om ideeën, kanttekeningen en suggesties te schetsen. Alle reacties vormen input voor de uitwerking van de structuurmodellen.

In het concept panorama zijn op 6 thema's algemene randvoorwaarden opgenomen. Deze randvoorwaarden komen straks ook in het Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0 en 2.0. Deze zijn geformuleerd op basis van de uitgangspunten in het 10 puntenplan, de kansen-en belemmeringenanalyse en de participatie over de Omgevingsvisie. De algemene randvoorwaarden zijn voor ieder thema in dit structuurmodel aangevuld met specifieke uitgangspunten per ontwikkelgebied.

Klik op de naam van de kern om naar het specifieke structuurmodel te gaan.

  • Ewijk

    De west- en zuidzijde van Ewijk is een logische en mooie plek voor woningbouw voor afronding van en verbinding met het dorp.

  • Winssen

    De zuidwestzijde van Winssen is een logische en mooie plek voor nieuwe woningen wat het dorp weer in balans brengt. Naast uitbreiding tegen het dorp, liggen er in Winssen ook nog een paar bouwmogelijkheden buiten het dorp.