Structuurmodel

Het structuurmodel geeft richting aan de woningbouwontwikkelingen, maar legt nog niet exact vast wat er zal worden gebouwd. Na vaststelling van het Omgevingsprogramma Woningbouw, met daarin de structuurmodellen, gaan ontwikkelaars en initiatiefnemers hun plannen opstellen. Deze plannen worden uiteindelijk vertaald in een Omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan). Pas in het Omgevingsplan wordt exact vastgelegd wat er zal worden gebouwd.

Het structuurmodel per kern is een vervolg op het concept Panorama 2040 dat de gemeente Beuningen heeft opgesteld voor de toekomstige woningbouw. Het toekomstbestendig maken van de bestaande dorpen is daarin het uitgangspunt. Bij alle dorpen zijn daarom, vanuit het leidende thema “Authentiek Beunings met een vleugje stad”, gebieden voor nieuwe woningbouw aangegeven. Het concept Panorama 2040 is aan de inwoners van de gemeente Beuningen voorgelegd om ideeën, kanttekeningen en suggesties te schetsen. Alle reacties vormen input voor de uitwerking van de structuurmodellen. 

In het concept panorama zijn op 6 thema's algemene randvoorwaarden opgenomen. Deze randvoorwaarden komen straks ook in het Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0,  2.0, 3.0 en 4.0. Deze zijn geformuleerd op basis van de uitgangspunten in het 10 puntenplan, de kansen-en belemmeringenanalyse en de participatie over de Omgevingsvisie. De algemene randvoorwaarden worden voor ieder thema in dit structuurmodel aangevuld met specifieke uitgangspunten per ontwikkelgebied.

De structuurmodellen van Winssen en Ewijk staan online. In 2023 komen hier het structuurmodel Beuningen Oost – Weurt en het structuurmodel Beuningen-Noord / Oeverwallengebied bij.

Bekijk hier de structuurmodellen per kern

Panorama woningbouw doorsnede

Toekomstbeeld doorsnede panorama authentiek Beuningen met een vleugje stad. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,7 MB).