Proces

Na de vaststelling van het Panorama 2040, wordt er per locaties een uitwerking gemaakt in een zogenoemde structuurmodel. In een structuurmodel wordt er dieper in gegaan op de specifieke kaders en randvoorwaarden per gebied. Er wordt gekeken naar de gewenste samenstelling voor onder meer groen, verkeer en bebouwing. Uiteindelijk komen het panorama en deze structuurmodellen samen in het Omgevingsprogramma Woningbouw.

De belangrijkste data in het vervolg zijn:

  • 25 mei 2021: concept Panorama 2040 besproken in commissie Ruimte
  • 26 mei t/m 18 juni: Reactietermijn inwoners op Panorama 2040
  • 28 juni 2021: Bespreking Panorama 2040 en randvoorwaarden in commissie Ruimte
  • 6 juli 2021: Vaststelling Panorama 2040 en randvoorwaarden in gemeenteraad
  • Zomer-najaar 2021: Uitwerking deelgebieden en opstellen Omgevingsprogramma Woningbouw
  • 21 december 2021: Vaststelling Omgevingsprogramma Woningbouw