Proces

Na de vaststelling van het Panorama 2040, wordt er per locaties een uitwerking gemaakt in een zogenoemde structuurmodel. In een structuurmodel wordt er dieper in gegaan op de specifieke kaders en randvoorwaarden per gebied. Er wordt gekeken naar de gewenste samenstelling voor onder meer groen, verkeer en bebouwing. Uiteindelijk komen het panorama en deze structuurmodellen samen in het Omgevingsprogramma Woningbouw.

Op 5 juli is het concept Panorama 2040 vastgesteld. De komende maanden wordt per ontwikkelgebied een uitwerking gemaakt in een zogenoemd structuurmodel. De structuurmodellen geven per ontwikkelgebied weer wat de gewenste hoofdstructuur (wegen, groen, water, bebouwing) is en wat de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn (% betaalbare woningen, doelgroepen etc.).

De structuurmodellen worden in de maanden na de zomer per kern met inwoners en belanghebbenden besproken, passend binnen de dan geldende coronamaatregelen. Ook worden de structuurmodellen besproken in de Commissie Ruimte. Deze participatie kan leiden tot aanscherping en aanpassing van de structuurmodellen. Hierna worden de structuurmodellen en het Panorama 2040 definitief gemaakt.

Uiteindelijk komen het panorama en deze structuurmodellen samen in het Omgevingsprogramma Woningbouw. Het Omgevingsprogramma vormt het beleidskader voor de verdere uitwerking van woningbouwlocaties.

Voordat ergens gebouwd kan gaan worden, moet eerst door initiatiefnemers een stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Over dit plan dienen de initiatiefnemers een dialoog te voeren met de omgeving. Dit kan op veel verschillende manieren.

Het stedenbouwkundig plan moet daarna worden opgenomen in een bestemmings- of omgevingsplan. Hier gelden de formele bezwaar- en beroepsprocedures.

De belangrijkste data in het vervolg zijn:

  • Juli - oktober 2021: Uitwerking deelgebieden in structuurmodellen Winssen en Ewijk
  • September 2021: gesprekstafels in Winssen over het structuurmodel.
  • 26 oktober 2021: worden de structuurmodellen Winssen besproken op een informatieavond voor raads- en commissieleden (geen besluitvorming, niet openbaar).
  • 15 en 17 november 2021: gesprekstafels in Ewijk over het structuurmodel.
  • 7 december 2021: Vaststellen Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0 inclusief structuurmodel Winssen.
  • Eerste kwartaal 2022: Vaststellen Omgevingsprogramma Woningbouw 2.0 inclusief structuurmodel Ewijk
  • Eerste helft 2022: Uitwerken en interactieve sessies structuurmodellen Beuningen Oost / Weurt en het Oeverwallengebied
  • Medio 2022: vaststellen Omgevingsprogramma woningbouw 3.0 inclusief structuurmodellen Beuningen Oost / Weurt en het Oeverwallengebied