Proces

Na de vaststelling van het Panorama 2040, wordt er per locaties een uitwerking gemaakt in een zogenoemde structuurmodel. In een structuurmodel wordt er dieper in gegaan op de specifieke kaders en randvoorwaarden per gebied. Er wordt gekeken naar de gewenste samenstelling voor onder meer groen, verkeer en bebouwing. Uiteindelijk komen het panorama en deze structuurmodellen samen in het Omgevingsprogramma Woningbouw.

Na het vaststellen van het concept Panorama 2040 op 6 juli 2021, wordt er per kern een uitwerking gemaakt in een zogenoemde structuurmodel. In een structuurmodel wordt er gekeken naar de gewenste samenstelling voor onder meer groen, water, verkeer en bebouwing. En wordt er dus dieper in gegaan op specifieke uitgangspunten en randvoorwaarden per gebied (% betaalbare woningen, doelgroepen etc.). Uiteindelijk komen het Panorama 2040 en de structuurmodellen per kern samen in het Omgevingsprogramma Woningbouw.

De structuurmodellen worden per kern met inwoners en belanghebbenden besproken, (passend binnen de dan geldende coronamaatregelen). Ook worden de structuurmodellen besproken in de Commissie Ruimte. Deze participatie kan leiden tot aanscherping en aanpassing van de structuurmodellen. Hierna worden de structuurmodellen en het Panorama 2040 definitief gemaakt.

Uiteindelijk komen het panorama en deze structuurmodellen samen in het Omgevingsprogramma Woningbouw. Het Omgevingsprogramma vormt het beleidskader voor de verdere uitwerking van woningbouwlocaties.

Om Omgevingsprogramma Woningbouw te realiseren zijn initiatiefnemers aan zet. Zij kunnen binnen het Omgevingsprogramma woningbouw de ontwikkelvlekken gaan invullen. Daar volgt een stedenbouwkundig plan uit waar een dialoog met de omgeving over gevoerd moet worden. Het stedenbouwkundig plan moet daarna worden opgenomen in een bestemmings- of omgevingsplan. Als het bestemmings- of omgevingsplan is vastgesteld kan de bouw van woningen en de realisatie van het Omgevingsprogramma Woningbouw van start.

De belangrijkste stappen in  2023 zijn: 

  • Structuurmodel Beuningen Noord – Oeverwallengebied
  • Gesprekstafels Beuningen Noord – Oeverwallengebied
  • Vaststelling Omgevingsprogramma Woningbouw 3.0
  • Structuurmodel Beuningen Oost – Weurt
  • Gesprekstafels Beuningen Oost – Weurt
  • Vaststelling Omgevingsprogramma Woningbouw 4.0 inclusief alle kernen en een definitief Panorama 2040