Landschapszones

In totaal komen er bij de dorpen ongeveer 2.000 woningen. We behouden het groen, de rust en de ruimte. Bij de ontwikkeling is er oog voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit kan alleen door het groene landschap te behouden en te versterken.

Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,8 MB).

Rondom Ewijk-Beuningen-Weurt is dat het oeverwallen- en buitengebied waar agrarische functies samengaan met recreatie en natuur. De nadruk in deze zones ligt op de functies natuur, recreatie en sport. Dit in combinatie met kleinschalige landbouw, vee- en fruitteelt. Door een netwerk van paden zijn de zones en het buitengebied met elkaar verbonden. En ook verbonden met de wijdere omgeving. Zo kan het geheel binnen de gemeente, maar ook in de groene metropoolregio, functioneren als uitloopgebied en klimaatpark (zie referentiebeelden landschapszone).

De opgave voor de landschapszones is vooral het herstellen en vernieuwen van het landschap. Door het terugbrengen van kleinschalige landschapselementen. Door het vergroten van diversiteit in beplanting (en daarmee biodiversiteit) ontstaat een aantrekkelijk groengebied voor mens en dier. Een gebied waar inwoners kunnen genieten en dat toegankelijk is door nieuwe verbindingen. En een gebied dat zorgt voor verkoeling bij hitte en voor de opvang van water bij hevige neerslag.


Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,6 MB).