Oeverwallen gebied

Een gebied waarin de bebouwing te gast is in het landschap. De bebouwingsmogelijkheden blijven beperkt tot enkele erven en buitenplaatsen.

Noordelijk van Beuningen ligt het oeverwallengebied. Een zone waar de bebouwing te gast is in het landschap. De bebouwingsmogelijkheden blijven beperkt tot enkele erven en buitenplaatsen. Daarbij wordt op de eerste plaats gekeken naar een combinatie met functieverandering en landschapsontwikkeling.

Toekomstbeeld panorama Beuningen Noord. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 1,8 MB).

De erven liggen verspreid en vrij in het landschap. De buitenplaatsen zijn, vergelijkbaar met slot Doddendael, verbonden aan de Van Heemstraweg. Vanaf deze weg zijn de buitenplaatsen te zien. De buitenplaatsen krijgen een eigen landschappelijk inpassing (zoals tuinen, grachten en natuur).

Mogelijk kan de oude rivierarm worden hersteld. Deze kan dan een natuurlijke verbinding vormen tussen de buitenplaatsen. Een buitenplaats is compact opgezet waarin zowel grondgebonden als gestapelde woningen voorkomen. Zie linker helft referentiebeelden. De erven zijn ook compact en vormgegeven als een agrarisch erf, maar dan met wonen (grondgebonden). Zie rechter helft referentiebeelden. In totaal biedt dit mogelijkheden voor ongeveer 150 woningen.

Alle aangegeven plekken zijn indicatief en vragen om maatwerk, waaronder een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Referentiebeelden woningbouw Oeverwallen

Referentiebeelden toekomstbeeld Beuningen Noord. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 4,4 MB).

Panorama doorsnede per kern_Beuningen

Doorsnede panorama kern Beuningen. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,4 MB).