Werk aan bergbezinkbassins

Bergbezinkbassins zijn grote kelders die aangesloten zijn op het riool. Als het heel hard regent kan het rioolstelsel het regenwater niet meer afvoeren en loopt het in die kelders. Begin 2020 wordt er gewerkt aan de bergbezinkbassins in onze gemeente.

Onze gemeente heeft zes bergbezinkbassins. Vijf daarvan liggen in Beuningen, een in Winssen. Onderaan deze pagina ziet u een kaart met daarop de plek van de bergbezinkbassins.

Wat zijn bergbezinkbassins?

Bergbezinkbassins zijn aangesloten op het riool. Als het hard gaat regenen loopt eerst het rioolstelsel vol. Als dat te vol is, gaat het vuile water met regenwater (over een muurtje) naar de kelders. Als deze vol zijn gaat al het regenwater dat dan nog valt door naar de sloot. In principe is het dan alleen nog maar schoon regenwater, aangezien het vuile water al afgevoerd is tijdens het begin van de regenbui. De kelders zijn aan de oppervlakte moeilijk te zien. Meestal zijn ze te herkennen aan de putdeksels in het gras.

Waarom wordt er onderhoud aan de bakken uitgevoerd?

De pompen in de bakken zijn al oud en moeten worden opgepoetst en eventueel vervangen. Ook wordt de elektra vernieuwd. Alles wordt van afstand bestuurbaar gemaakt. Bij de besturingskasten van de bergbezinkbassins worden tegelpaadjes aangelegd. Bij de Viermorgen wordt ook het muurtje rondom de bakken opnieuw gevoegd.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maanden januari en februari 2020. De montageploegen werken één bak tegelijk af. Als ze bijna klaar zijn, bereiden ze de werkzaamheden aan de volgende bak alvast voor.

Wat merkt u van het werk?

Direct aanwonenden hebben een brief gekregen in september 2019. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd rondom de toegangsluiken naar de kelders. Op de bouwplaats wordt gewerkt met kleine takelwagentjes, werkbusjes en vrachtwagens. Bij het reinigen van de kelders kan het gebeuren dat de werkmannen in witte pakken lopen. Dat zijn standaard werkpakken. Het betekent niet dat de mannen met gevaarlijke stoffen, zoals asbest, werken.
Op plaatsen waar de parkeerruimte rondom de bakken beperkt is, hebben omwonenden wellicht wat meer moeite met parkeren. Aan de Glazenier zal de overlast wat groter zijn. Het begbezinkbassin ligt daar direct aan de Wilhelminalaan ter hoogte van de fietsoversteek met de lampjes (van Suchtelenstraat). Waarschijnlijk zal de snelheid op de Wilhelminalaan teruggebracht worden en moeten de fietsers op het snelfietspad omfietsen of afstappen. Via deze site houden we u op de hoogte.

Waar liggen de bergbezinkbassins in onze gemeente?

Kaart bergbezinkbassins

 De bergbezinkbassins liggen aan de Balmerd (1), De Heuve (2), Glazenier (3), Pottenbakker (4), Kennedysingel (5) en de Viermorgen (6).