Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Iemand anders voor u laten stemmen

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 17 maart 2021? Of wilt u vanwege uw gezondheid niet gaan stemmen? Dan kunt u toestemming aan iemand anders geven om voor u te stemmen. Dat heet een machtiging.

 • U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op 17 maart 2021.
 • De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem.
 • De kiezer mag maximaal voor 3 andere kiezers stemmen.

Iemand uit de gemeente Beuningen voor u laten stemmen 

 • Vul de achterkant van uw stempas thuis in. U én de persoon die u machtigt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening op de stempas.
 • De gemachtigde moet in Beuningen wonen óf een kiezerspas hebben.
 • Deze persoon neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Dit mag ook een kopie zijn op een smartphone of tablet. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Iemand uit een andere gemeente voor u laten stemmen

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde. Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Beuningen woont. U kunt op twee manieren iemand schriftelijk machtigen

Digitaal aanvragen

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u gemakkelijk zelf digitaal aan met uw DigiD. Dit kan tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. In het aanvraagproces moet u een verklaring van de gemachtigde uploaden. 
 • De gemachtigde downloadt de verklaring gemachtigde  en vult deze in. Hiermee  verklaart hij dat hij voor een andere kiezer bij volmacht gaat stemmen. Deze ingevulde verklaring  moet u uploaden in uw digitale aanvraag.
 • De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt daarna het volmachtsbewijs via de post.

Regelen met DigiD

Persoonlijk aanvragen

Wilt u een schriftelijke machtiging liever persoonlijk aanvragen? Dit kan tot vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Maak een afspraak

Schriftelijk aanvragen

U kunt een schriftelijke volmacht ook schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet u uiterlijk donderdag 11 maart vóór 17.00 uur op de post doen. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei de handtekening op het formulier. Download hiervoor het  speciale formulier model L8.

Download formulier verzoek om bij volmacht te stemmen

U stuurt het formulier daarna via de post naar:

Gemeente Beuningen
Team Verkiezingen
Postbus 14
6640 AA Beuningen

De gemachtigde ontvangt daarna met de post het volmachtbewijs. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. 

Meer informatie

 • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen
 • Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen