Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Stemmen vanuit het buitenland Tweede Kamerverkiezing

Bent u 18 jaar of ouder op de dag van de Tweede Kamerverkiezing? En bent u als Nederlander in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen zijn? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen op 17 maart 2021.

 

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Bent u tijdelijk in het buitenland bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Stemmen met een machtiging

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Stemmen per brief

U kunt ook per brief stemmen vanaf u tijdelijke buitenlandse adres.

Stemmen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u toch stemmen bij de verkiezing van de Tweede Kamer op 17 maart 2021. Hiervoor moet u zich eerst registreren als kiezer buiten Nederland bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 3 februari 2021.

Stemmen als uitgezonden militair

Bent u als Nederlandse militair (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? Dan kunt u per brief of per volmacht stemmen. Het ministerie van Defensie informeert u tijdig over de mogelijkheden.

Meer informatie

Op de website Stemmenvanuithetbuitenland.nl van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de procedure om te stemmen als u in het buitenland bent.