Mag ik stemmen?

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen en de kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. Er gelden een aantal voorwaarden om te mogen stemmen op 15 maart 2023.

Voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten

De kiezer:

  • heeft de Nederlandse nationaliteit;
  • is 18 jaar of ouder;
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • woont op 30 januari 2023 in de provincie Gelderland.

Voorwaarden om te mogen stemmen voor het waterschap

De kiezer:

  • heeft de Nederlandse nationaliteit;
    • EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.
  • is 18 jaar of ouder;
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • woont op 30 januari 2023 in het waterschap Rivierenland.

Meer informatie