Uitslagen verkiezingen

De stembiljetten in de gemeente Beuningen zijn geteld. Hier vindt u de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap 2023 in de gemeente Beuningen. Deze uitslag is op stembureau- en kandidaatniveau.

De definitieve en officiële uitslag wordt op 23 maart vastgesteld voor zowel de Provinciale Staten als de waterschapsverkiezingen.

Provinciale Staten Gelderland

Opkomstcijfers

  • Totaal aantal stemgerechtigden: 21.029
  • Opkomstcijfer: 12.401
  • Opkomstpercentage: 59%
    • In 2019 was de opkomst 53,6%

Waterschap Rivierenland

Opkomstcijfers

  • Totaal aantal stemgerechtigden: 21.029
  • Opkomstcijfer: 12.225
  • Opkomstpercentage: 58,1%
    • In 2019 was de opkomst 51,5%

Fout telling verkiezing melden

Geef het door als u denkt dat er een fout is gemaakt bij het tellen van de stemmen.

Provinciale Staten

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten van Gelderland? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem.

Fout telling Provinciale Staten doorgeven

Waterschappen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Tiel.

Fout telling Waterschap Rivierenland doorgeven