Fout telling verkiezing melden

Geef het door als u denkt dat er een fout is gemaakt bij het tellen van de stemmen.

Provinciale Staten

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten van Gelderland? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem.

Fout telling Provinciale Staten doorgeven

Waterschappen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Tiel.

Fout telling Waterschap Rivierenland doorgeven