Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap.

  • Verkiezingen woensdag 15 maart

    Op woensdag 15 maart kon u uw stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten én voor het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland. Deze verkiezingen zijn eenmaal in de vier jaar.

  • Uitslagen verkiezingen

    De stembiljetten in de gemeente Beuningen zijn geteld. Hier vindt u de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap 2023 in de gemeente Beuningen. Deze uitslag is op stembureau- en kandidaatniveau.

  • Fout telling verkiezing melden

    Geef het door als u denkt dat er een fout is gemaakt bij het tellen van de stemmen.