Opknapbeurt Weurt-Zuid: Houtweg en verlichting

De Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat waren toe aan onderhoud en kregen een opknapbeurt. De werkzaamheden in deze straten zijn afgerond. Rondom de Houtweg zijn nog wel een aantal werkzaamheden.

Werkzaamheden Houtweg

Voor de zomervakantie van 2021 begonnen we met de werkzaamheden aan de Houtweg in Weurt. Deze maken onderdeel uit van de opknapbeurt aan de straten Thomas van Heereveldstraat en Scheidingsweg. In de Houtweg sluiten we een duiker aan op een sloot op het Industrieterrein. De duiker moet onder een aantal buizen, kabels en leidingen door en komt daardoor diep te liggen. We noemen dat een zinker. 

Wat is er allemaal gebeurd?

Helaas lopen de werkzaamheden op deze plek uit.

  • Juli 2021: We wilden de zinker aanleggen, maar door de overstromingen in Limburg kon dat niet omdat het grondwater te hoog stond. De aannemer kreeg de plek niet leeg gepompt en daarom werden de werkzaamheden uitgesteld. 
  • November 2021: Bij een volgende poging lukte het weer niet om het grondwater weg te krijgen. We legden toen wel een puinfundering aan zodat bewoners wel over de Houtweg konden. 
  • 22 februari 2022: Samen met de aannemer dachten we na hoe we het grondwater weg konden krijgen. Waterschap Rivierenland moest daarbij ook betrokken worden, omdat zij de hoofdgebruiker is van de zinker. Zij moeten ervoor zorgen dat het water goed wordt afgevoerd. Op 22 februari 2022 vroegen we een vergunning aan.
  • 31 mei: De looptijd van een vergunningaanvraag is normaal gesproken 8 weken. Helaas werd de watervergunning niet binnen de termijn gegeven.
    * Bij het aanvragen van een watervergunning betekent het niet dat de vergunning automatisch verleend wordt, omdat de looptijd verstreken is.
  • 10 juni: Waterschap Rivierenland liet weten dat de vergunning nog niet is verleend.

Het is erg vervelend voor de inwoners van Weurt-Zuid dat de Houtweg nog niet af is. Met name directe bewoners hebben hier veel last van. Regelmatig kregen we het idee dat vergunning dichtbij was, we konden starten met het inplannen van de werkzaamheden en het starten van de werkzaamheden. Daarom stelden we het aanbrengen van tijdelijke verharding uit. Dit is namelijk veel werk en ook kostbaar. We vonden het jammer als we de straat na een paar weken weer moesten openbreken. 

Wat is de stand van zaken nu?

Het Waterschap Rivierenland beoordeelt nu de vergunningaanvraag. We hopen binnenkort een reactie te krijgen. Bij een positief bericht gaan we de werkzaamheden inplannen en uitvoeren. We informeren hierover via deze website. 
Mocht de vergunning niet zijn verleend, dan brengen we een tijdelijke verharding aan in de Houtweg en stellen we de weg open. 

Verlichting: update vrijdag 29 juli

De verlichting in de Thomas van Heereveldstraat en Scheidingsweg deed het een lange tijd niet. Goed nieuws! Inmiddels werken alle lichtmasten weer. Liander verwijderde de oude lichtmasten. Is er een probleem met de verlichting in uw straat? Meld dit dan bij de gemeente.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan Jeroen van Adrichem. Stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Jeroen van Adrichem.