Veelgestelde vragen Wegbeheer

Vragenlijst

Er is geen trottoir op de Thomas van Heereveldstraat. Komen er nieuwe trottoirs? 
Ja, een van de uitgangspunten in schetsontwerp is dat er aan beide zijden van de Thomas van Heereveldstraat een trottoir komt. Hoe breed de trottoirs worden, hangt af van de beschikbare ruimte. 

De stenen van de straat (Scheidingsweg) komen omhoog door de wortels van de bomen. Daardoor wordt het parkeren moeilijker. 
Wij gaan de stenen van de straat en stoep recht leggen bij de nieuwe inrichting. 

Schetsontwerp

Hergebruikt de gemeente Beuningen de stoeptegels? 
Nee, we gaan nieuwe stoeptegels gebruiken. Dat doen we omdat de meeste tegels na 50 jaar gebruik versleten zijn en ze snel breken als we ze opnieuw gebruiken. 

Hoe ziet het in- en uitrijden van en naar het bedrijventerreintje bij de Scheidingsweg eruit? 
We hebben gesprekken gehad met de eigenaren van het bedrijventerreintje aan deze kant. Het is niet mogelijk om de toegang naar de bedrijven te verplaatsen. We gaan wel in gesprek met de bedrijven over de snelheid. 
We gaan een kleurcontrast aanbrengen tussen de uitrit en de Scheidingsweg. Door het verschil in wegvlak verwachten we dat de snelheid er iets uit gehaald wordt.
In het ontwerp is rekening gehouden met draaicirkels en volgens berekeningen kunnen auto’s/zwaarder verkeer hier in- en uitrijden.