Veelgestelde vragen Water

Vragenlijst 

In de vragenlijst stelden we een aantal vragen over water en het afkoppelen. U gaf aan dat u niet precies weet hoe het werkt. Daarom gaan we dit tijdens het project uitleggen.

Is het mogelijk om in de Thomas van Heereveldstraat een extra afvoer te maken voor het regenwater?
In het ontwerp houden we rekening met het gescheiden afvoeren van regenwater en vuilwater. Ook in de Thomas van Heereveldstraat. Dit betekent dat we het schone regenwater van de weg en trottoirs niet langer via het gemengd rioolstelsel (vuilwater) wordt afgevoerd. Het schone regenwater willen we via een hemelwaterriool afvoeren naar het oppervlaktewater.

De waterkolken liggen hoger dan de straat. Als het regent blijft er dus water staan. Komt hier een oplossing voor? 
In het ontwerp kijken we naar de volledige inrichting van de straten. Ook de afvoer van het regenwater (vanaf de straat) nemen we hierbij. Op deze manier hopen we het ‘water op straat’ zoveel mogelijk te voorkomen. 

Schetsontwerp

Door wie wordt het afkoppelen en aansluiten van hemelwaterafvoeren op de schoonwater-riolering uitgevoerd?
Wie hemelwaterafvoeren van woningen of tuinen wil afkoppelen, regelt dit zelf. Volgens het gemeentelijk beleid moet hemelwater zoveel mogelijk op eigen grond blijven. Wanneer dit niet kan, mag het water afstromen naar de openbare ruimte. 

Het hemelwaterriool dat we aanleggen in Scheidingsweg en de Thomas van Heereveldstraat heeft dan ook geen ondergrondse aansluitingen voor particuliere percelen. 

In de Thomas van Heereveldstraat is er last van water bij regenbuien. Dit omdat er weinig straatputten zijn. 
In het ontwerp kijken we hoe we het hemelwater het beste kunnen afvoeren. We denken daarom goed na over de plek van de straatkolken. Hierbij houden we rekening met de plekken waar overlast of hinder van hemelwater is.