Veelgestelde vragen Verkeer

Vragenlijst 

Kan er een drempel komen op de hoek Kareldoornmanstraat/Thomas Van Heereveldstraat? 
Ja, in het schetsontwerp hebben we hier een verhoogd kruispunt getekend. 

Werknemers van het taxibedrijf parkeren overal.
Wij gaan hierover in gesprek met het taxibedrijf. 

Kunnen we aan beide kanten van de Scheidingsweg parkeren? 
In de gemeente Beuningen gelden parkeernormen. Hier hebben we ons aan te houden. We besluiten om het parkeren naar de overkant van de weg te verplaatsen. Hierdoor is er meer ruimte om door de straat te rijden. Voor vrachtverkeer dat van en naar het bedrijventerreintje moet, is de bocht beter te maken. Ook is er meer ruimte om te parkeren. 

Komen er drempels om het hard rijden tegen te gaan?/Hoe wordt het hardrijden door de straten tegengegaan. 
Nee, er komen geen korte drempels. We leggen verhoogde kruispuntplateaus aan en we maken wegversmallingen met groenvakken.  
Daarnaast heeft de Thomas van Heereveldstraat nog asfaltverharding. Dit gaan we veranderen in klinkers. Daarmee ziet de weg er overal hetzelfde uit en dit nodigt uit langzamer te rijden.  

Bij de Sportlaan kan je maar aan één kant parkeren. 
De inrichting van de Sportlaan blijft zoals deze nu is.

Voor vrachtverkeer is het lastig om door de straten te rijden vanwege de geparkeerde auto’s. Kan er een andere ontsluitingsweg komen? 
Een aantal bedrijven hebben een ontsluiting via het dorp Weurt zelf. Niet alle gronden rondom deze bedrijven zijn in eigendom van de gemeente, of deze bedrijven. Ook ligt de gemeentegrens van Nijmegen bij de aangelegen straat Westkanaaldijk. Het is daarom niet makkelijk om een andere ontsluitingsroute te maken. We zijn wel in gesprek met een aantal partijen of er hier in de toekomst mogelijkheden voor zijn. Dit is pas na de herinrichting van de wegen. Door de hoogtebogen in de verbindingswegen naar bedrijventerrein De Sluis, houden we zwaarder verkeer (grote vrachtwagens) buiten het woongebied. 

Er rijden veel busjes van bedrijven en vrachtwagens door de straat. Kan hier wat aan gedaan worden?
Zie het antwoord hierboven. 

Er ontstaan krappe verkeerssituaties bij het kruispunt Postkantoorstraat, Thomas van Heereveldstraat en de Houtweg. Hoe lost de gemeente dat op in het ontwerp? 
In het ontwerp is rekening gehouden met draaicirkels. Ook op dit punt. Nu wordt er nog op de straat zelf geparkeerd dichtbij de kruisingen, maar in het wegontwerp straks zijn er parkeerstroken aanwezig. Deze liggen iets verder van de kruisingen af en dit voorkomt dus de krappe situaties. 

Waarom is er gekozen voor klinkerwegen? 
Volgens landelijke eisen zijn klinkers geschikt in 30-kilometerzones. Dat is ook lokaal beleid. Uit onderzoeken blijkt dat op een klinkerweg verkeer minder hard rijdt. Ook de wegversmallingen en verhoogde plateaus halen de snelheid eruit. Dit geeft ook minder geluidshinder. 

Wordt het beschikbare wegvak smaller dan het nu is? 
Op dit moment parkeert men op de straat zelf. Hierdoor is de ruimte beperkt voor het rijdende verkeer. In het ontwerp komen straks parkeerstroken en de straat ernaast wordt 4,80 meter breed. Daardoor is er meer passeerruimte.

Door de uitstulpingen verdwijnen er parkeervakken. Hoe zit dit? 
In het ontwerp maken we parkeerstroken op plekken waar men nu regelmatig op straat parkeert. Op de meeste plekken komt er dus extra ‘officiële’ parkeerruimte bij. Ook behouden we de bestaande parkeerstroken in de Thomas van Heerenveldstraat. We verwachten dat ondanks de onderbrekingen bij de groenvakken er nog voldoende parkeerruimte overblijft. 

Waarom komen er snelheidsremmers in de Scheidingsweg? 
Landelijke richtlijnen voor het wegontwerp van 30-kilometerzones schrijven dit voor. Ook staat hardrijden op plek drie van de grootste ergernissen bij inwoners.

Hoe komt de parkeersituatie er bij de Scheidingsweg uit te zien? 
Door reacties op het ontwerp, maken we de parkeerstroken nu aan de kant van het bedrijventerrein. Hierdoor komen er extra parkeerplaatsen beschikbaar voor aanwonenden en is er voor verkeer van en naar het bedrijventerrein meer draairuimte en overzicht. 

Bij het bedrijventerrein aan de Scheidingsweg wordt door auto’s hard in- en uitgereden. Wat doet de gemeente hiermee? 
We brengen kleurcontrast aan in het wegdek tussen de uitrit en de Scheidingsweg. Ook komen de parkeerstroken aan de zijde van het bedrijventerrein te liggen (zie vorig antwoord). We verwachten dat er daardoor meer ruimte is bij het in- en uitrijden en de hinder van hardrijden hier verminderd. 

Is er door de groenvakken nog wel ruimte voor fietsers en auto’s op de weg? 
We houden de ruimte tussen de versmallingen zo breed dat een groot voertuig en een fietsers elkaar nog goed kunnen passeren. Dat schrijven richtlijnen ook voor. In 30-kilometerzones is ook het uitgangspunt dat gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer met elkaar mengt. Op dit soort wegen verwachten weggebruikers ook snelheidsremmende maatregelen, zoals versmallingen.