Veelgestelde vragen Groen

Vragenlijst 

Bent u tevreden over de hoeveelheid openbaar groen in uw straat? 
Bewoners uit de Thomas Heereveldstraat gaven aan dat er te weinig groen is in de straat.
In het schetsontwerp hebben we hiermee rekening gehouden en plaatsen we daarom meer groen, zoals bomen en heesters. 

Er staan ‘vieze’ bomen in de straat
Bewoners van de Scheidingsweg gaven aan dat er ‘vieze’ bomen staan in de straat. Deze bomen gaan we vervangen voor andere bomen. Wat voor bomen dit worden, hebben we nog niet besloten. Als we hierin een keuze gaan maken, nemen we natuurlijk mee dat de bomen die er nu staan overlast geven. 

Openbaar groen ziet er verwilderd uit 
In de vragenlijst werd aangegeven dat het groen bij de tennisvelden er erg verwilderd uitziet en hier afval wordt gedumpt. We gaan het groen hier aanpassen. We weten uit ervaring dat in groenvakken die er netjes uitzien mensen minder snel afval dumpen. 

Komen er wilde bloemen? 
We planten bloeiende heesters in de groenvakken. Die zorgen niet alleen voor een mooi beeld, maar ook voor voedsel voor bijvoorbeeld vlinders. 

Hoe zit het met bomen en eventuele zonnepanelen die ik wil aanschaffen? 
We behouden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op. Bij het plaatsen van de bomen kunnen we dus geen rekening houden met wensen van het plaatsen van zonnepanelen. 

Wilt u advies over zonnepanelen of andere duurzame maatregelen? Neem dan contact op met het Loket Duurzaam Wonen Plus, www.duurzaamwonenplus.nl. U kunt ook een bezoek brengen aan het loket op iedere maandagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur in de Lèghe Polder, Schoolstraat 16 in Beuningen. 

Schetsontwerp

Wat voor groen komt er in de straten?
De Thomas van Heereveldstraat is een historisch lint vanaf de Jonkerstraat tot aan de Postkantoorstraat. Dit betekent dat we kiezen voor ‘klassieke’ soorten die daar bij passen. Denk aan een combinatie van de veldesdoorn, kers, linde, haagbeuk of een heester of kleine boom. 
Daarbij is het belangrijk dat de boom goed kan groeien, waardoor er geen tegels omhoog komen.

Voor de groenvakken kiezen we voor siergras of bloeiende lage heesters of denk aan een blokhaag. 

Hoe zit het met de locaties van het groen? 
De locaties van het groen mogen niet in de weg zitten met bestaande inritten of in bochten van kruisingen en zijwegen. Hier toetsen we het ontwerp op. 
Op sommige plekken heeft het groen de functie om het verkeer af te remmen. Het vormt daar een versmalling.

In Weurt is veel onkruid. Hoe komt dit? 
Het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voert een aannemer voor de gemeente uit. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau. In de wijken gebeurt het verwijderen van onkruid op CROW-niveau C (A+ is het hoogste niveau en D is het laagst). De gemeenteraad bepaalde dit niveau. Bij niveau C mag er best wat onkruid staan. Vanaf volgend jaar gaan we werken met nieuwe normen. Dan mag er ook minder onkruid staan in de plantvakken. 

Waarom komt er een boom voor mijn deur? Waarom komt er een groenvak voor mijn deur? 
Bij het ontwerp is gekeken naar een goede verdeling van de groenvlakken door de straat, zowel aan de noord- als de zuidzijde en van oost naar west. Dit omdat de groenvakken een functie hebben om het verkeer te remmen. Ook voor de beleving van groen en de verkoelende werking van de schaduw is een regelmatige verdeling belangrijk. 

Bij het ontwerp en de verdeling van groenvakken/bomen hielden we rekening met kruisingen en zijwegen. Ook hielden we rekening met draaicirkels. 

We behouden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op. Bij het plaatsen van de bomen kunnen we dus geen rekening houden met wensen van het plaatsen van zonnepanelen. 

Kappen jullie bomen? 
De bomen aan het ‘Heereveldje’ (bij het speeltuintje) blijven staan. We verplaatsen ze mogelijk een klein stukje. Als de boompjes wat groter zijn, geven ze meer schaduw 

De bomen in de Scheidingsweg gaan we kappen. Bewoners van de Scheidingsweg hebben overlast van de bomen. De bomen hebben ook weinig ruimte, waardoor de tegels omhoog komen. Deze bomen vervangen we daarom voor andere bomen, ook aan de andere kant van de straat. Daar is meer ruimte. 
We kiezen voor bomen die geen vruchten dragen. 

Kapvergunning
Omdat we de oude bomen in de Scheidingsweg gaan kappen, vragen we een kapvergunning aan. Dat doen we binnenkort. De aanvraag van de vergunning publiceren we op de website www.overheid.nl. Houd deze website in de gaten als u meer wilt weten over de kapvergunning. Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen via overuwbuurt.overheid.nl.

Wilt u een bekendmaking of verordening bekijken op het gemeentehuis? Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 024.

Wilt u bezwaar maken op de bomenkap? U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Beuningen. Kijk op de website Bezwaar en Beroep hoe u dit kunt doen. 

Pakken jullie het ‘bosje’ achter de huizen van de Thomas van Heereveldstraat ook aan? 
Ja, we gaan hier ook mee aan de slag. Direct aanwonenden krijgen hier nog informatie over.