Veelgestelde vragen

Op deze pagina leest u meer over het schetsontwerp voor de aanpak van de wegen Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat en een gebied daaromheen in het dorp Weurt. Ook leest u wat we met de ontvangen reacties deden. U vindt hier ook veelgestelde vragen.

Wat zijn de eisen en wensen voor het ontwerp? 

De eisen zijn: 

 • De inrichting van de Thomas van Heereveldstraat past bij de functie van de weg. Dat is een woonstraat. Ook is het een veilige ruimte voor alle verkeersdeelnemers.
 • Snelheid verlagen van gemotoriseerd verkeer.
 • Er is ruimte voor het parkeren van auto’s.
 • De inrichting biedt (tijdelijk) ruimte aan regenwater op straat zonder dat dit leidt tot overlast bij woningen.
 • Het groen in de straat is robuust en toekomstbestendig. Dit betekent dat we niet overal kleine vakken groen maken, maar op een aantal plekken bomen en planten. Hierdoor kunnen de bomen en planten op een goede manier oud worden en zonder overlast te veroorzaken. 
 • (Groen)inrichting past bij de ambitie van het Groenbeleidsplan. 

De wensen zijn:

 • De loop van het regenwater zichtbaar verwerken in de straat. 
 • Groen en bomen op een duurzame wijze inpassen in de openbare ruimte.
 • Entree van het bedrijventerrein mooier maken met beplanting. 

Vragenlijst: wat hebben we meegenomen?

Voordat we aan de slag gingen met het ontwerp, vroegen we uw mening over de straat. Dat deden we aan de hand van een vragenlijst. Uw reacties uit de vragenlijst en de wensen en eisen van verschillende betrokken vakgebieden (denk aan verkeer, water, groen) van de gemeente vormden het uitgangspunt voor het schetsontwerp voor de Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat en het gebied daaromheen. 

 • Bij een veilige weginrichting voor de Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat hoort een trottoir. Verder moet de inrichting veilig en functioneel zijn. 
 • In het ontwerp hielden we rekening met meer groen in de Thomas van Heereveldstraat. 
 • Wij gaan de stenen van de straat en stoep recht leggen. 
 • We zorgen ervoor dat het water beter wegloopt. 

Reacties op ingevulde vragenlijsten/reacties op het ontwerp

Hieronder leest u wat we met uw vragen en opmerkingen deden. Dit is verdeeld in volgende onderwerpen: